ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
26
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
2018-04-04   การสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครอ
26
2018-04-02   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย)
53
2018-03-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร. โครงการคืนครูให้นักเรียน
427
2018-03-21   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (เอกปฐมวัย)
84
2018-03-09  
11
2018-02-02   การใช้บริการฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ThaiEdResearch
36
2018-01-26   FC BAYERN WORLD FINAL YOUTH CUP 2018
26
2018-01-24   ประชาสัมพันธ์รับชมการถ่ายทอด "เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์" ย้อนหลัง
28
2018-01-19   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า
168
2018-01-19   ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง ศิริราษฎร์สามัคคี
160
2018-01-19   รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย โรงเรียนวัดทัพชุมพล
82
2018-01-18   โครงการห้องเรียนกีฬา
129
2018-01-17   การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
107
2018-01-17   เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561
103
2018-01-12   ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานธุรการและคอมพิวเตอร์
255
2018-01-11   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ปี 2561
319
2018-01-10   ประกาศโรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
155
2018-01-10   โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
133
2018-01-06   กรอกข้อมูลการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2561
299
2018-01-06   ประกาศโรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอน
98
2018-01-05   การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์
100
2018-01-05   ทำสัญญาเช่า internet
203
2018-01-04   กิจกรรม MILO Sports Development Program in Schools
83
2018-01-04   การจัดห้องสอบของสนามสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560
262
2018-01-04   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
73
2018-01-03   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา
68
2017-12-29   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายเดือนพนักงานธุรการและคอมพิวเตอร์
208
2017-12-29   แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อไปรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
227
2017-12-29   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.2561
96
2017-12-28   ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ฯ
78
2017-12-28   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
116
2017-12-28   มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
222
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)