ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
100
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
63
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
200
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
117
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2018-09-18   แจ้งเลื่อนวันแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561
173
2018-09-17   แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรม "ขับเคลื่อนการสร้านิสัยรักการอ่านตามช่วงวัย"
140
2018-09-17   PowerpointและแนวทางการจัดทำSARของโรงเรียนประชารัฐ
124
2018-09-16   สูจิบัตร(ฉบับร่าง) การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.นว.1 ประจำปี 2561
151
2018-09-14   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ
107
2018-09-14   รับเกียรติบัตรการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PEER Teaching
50
2018-09-13   หัวข้อกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ปฐมวัย
109
2018-09-12   การจัดทำ SAR โรงเรียนประชารัฐเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
265
2018-09-11   รายละเอียดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1 (ฉบับร่าง)
196
2018-09-10   กำหนดการจัดค่ายเยาวชน "คนดีศรีแผ่นดิน"
110
2018-09-10   กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีศรีแผ่นดิน" ป.ป.ช. สพ
11
2018-09-06   เสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา ราคาตัวละ 250 บาท
175
2018-09-05   กำหนดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
105
2018-09-04   รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียน
136
2018-08-29   ไฟล์ข้อสอบการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3
616
2018-08-28   กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ปฐมวัย คัดเลือกตัวแทนระดับเขต ปี2561 ครั้งที่68
284
2018-08-28   โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ตรั้งที่ 25(พ.ศ.2561)ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ
44
2018-08-28   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ"ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ
31
2018-08-21   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
63
2018-08-21   Link : การกรอกข้อมูลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้น ป.3
651
2018-08-17   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PEER Teaching (จำนวน 40 คน)
318
2018-08-17   ขอให้โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ ๒ : โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก
211
2018-08-14   ขอรับLinkทำแบบทดสอบออนไลน์
225
2018-08-14   แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรมฯ
234
2018-08-08   โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนารับสมัครครูอัตราจ้าง
85
2018-08-08   ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว “นายพิชัย คุ้มทอง”
149
2018-08-07   การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาฯ
112
2018-08-07   การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561
87
2018-08-07   โครงการ PTT Inspiration ครั้งที่ 7
110
2018-08-06   ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "มวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561"
28
2018-07-16   แบบกรอกข้อมูล DLTV และ DLIT
343
2018-07-09   ประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561
97
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)