ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2018-07-09   ประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561
32
2018-07-06  
5
2018-07-05   ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
22
2018-07-05   ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา
12
2018-07-02   ทดสอบระบบ02/06/2561
39
2018-06-26   ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์
33
2018-06-26   ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6"
16
2018-06-26   ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ปี 2561
14
2018-06-24   ยืนยันข้อมูลประชารัฐดีใกล้บ้านรุ่น3
141
2018-06-22   โรงเรียนวัดเขาถ้ำพระ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
111
2018-06-21   โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561
78
2018-06-20   ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
111
2018-06-20   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2018"
25
2018-06-20   การแข่งขันกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพชิงแชมป์เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2561
48
2018-06-20   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561
16
2018-06-20   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูฯ
95
2018-06-19   ขอถอนหนังสือแจ้งยกเลิกรุ่นของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
53
2018-06-19   ขอถอนหนังสือแจ้งยกเลิกรุ่นของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
14
2018-06-19   ช่องทางการรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)
124
2018-06-18   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ รอบที่ 2
134
2018-06-18   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูฯ
76
2018-06-18   การแข่งขันชักกะเย่อ สพฐ.จอมพลัง 61
68
2018-06-18   เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
261
2018-06-15   การสอบทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
169
2018-06-14   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ และตำแหน่งครูรายเดือนฯ
725
2018-06-13   ประชาสัมพันธ์โครงการ “การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ"
70
2018-06-13   แจ้งปฏิทินการนิเทศ ติดตามประกันคุณภาพรูปแบบการให้คำปรึกษา แนะนำ (แก้ไข)
315
2018-06-12   การรายงานผลการดำเนินงานอาหารกลางวัน
329
2018-06-11   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ รอบที่ 2
147
2018-06-11   เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
133
2018-06-11   ขยายเวลารับสมัคร โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
54
2018-06-11   การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2561
87
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)