ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2017-12-28   ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
72
2017-12-28   การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
126
2017-12-25   กรุณากรอกข้อมูล ผอ.รร.ผู้เข้าร่วมปนะชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนท์
350
2017-12-22   ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตด่วน
236
2017-12-22   รับสมัครครูอัตราจ้าง
132
2017-12-19   ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19
92
2017-12-19   ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561
88
2017-12-18   สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics สำหรับสื่อสารองค์กรฯ
84
2017-12-15   โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพ.ศ.2561
139
2017-12-14   เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
107
2017-12-13   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
190
2017-12-08   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กรฯ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561
86
2017-12-08   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
430
2017-12-08   มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
70
2017-12-08   รับเงินค่าใช้สอยในการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
165
2017-12-07   ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
128
2017-12-07   แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
83
2017-12-07   การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัด ประจำปี 2561(Sports Hero)
133
2017-12-07   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมจาก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ฯ
208
2017-12-01   ประกาศผลการคัดเลือก
280
2017-11-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
159
2017-11-27   เลื่อนวันจัดงานเลี้ยง 5 ผอ.เขต เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
268
2017-11-24   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค
283
2017-11-22   ขอให้ประธานทุกเครือข่ายรับบัตรงานเลี้ยงฯ
257
2017-11-21   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
126
2017-11-17   สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
252
2017-11-16   การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติGEOINFOTECH 2018 และ 2nd ฯ
113
2017-11-14   ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ
332
2017-11-14   ขอเชิญประชุมประธานอำเภอและปรธานเครือข่ายทุกอำเภอ
240
2017-11-14   เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
109
2017-11-12   รับสมัครครูอัตราจ้าง
323
2017-11-10   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561
136
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)