ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2018-06-11   แจ้งปฏิทินการนิเทศ ติดตามประกันคุณภาพรูปแบบการให้คำปรึกษา แนะนำ
204
2018-06-11   กำหนดให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch
220
2018-06-08   คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน
286
2018-06-05   ประชาสัมพันธ์โครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไทองค์ราชัน
133
2018-05-31   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
657
2018-05-31   ประกาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
351
2018-05-31   กำหนดการกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
101
2018-05-31   ส่งรายงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาและแบบรายงานสรุปผลการนิเทศ
308
2018-05-30   ด่วนที่สุด การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ของข้าราชการ ลูกจ้าง ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561
154
2018-05-30   ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
56
2018-05-25   แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.(เพิ่มเติม)
563
2018-05-24   ขอความร่วมมือ รร.ขยายโอกาส กรอกข้อมูลนักเรียนที่เรียนจบ ม.3 ปีการศึกษา 2560
89
2018-05-23   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE ONLINE
373
2018-05-23   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเกรดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
232
2018-05-22   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
204
2018-05-18   การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพฯและตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาฯ
548
2018-05-17   ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาฯ
206
2018-05-17   ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาฯ
34
2018-05-16   ขอเชิญชวนครู และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018
106
2018-05-15   ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33
50
2018-05-10   ขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ป.6 รับหนังสือแนวทางการจัดประสบการณ์ฯ
292
2018-05-09   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.นว.3 และเพชรบูรณ์ เขต 3
51
2018-05-08   การประชุมชี้แจง "แนวทางการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินการประกันคุณภาพฯ"
305
2018-05-07   (ส่งใหม่) ขอความอนุเคราะห์ครูอาจารย์ - นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
274
2018-05-07   ขอความอนุเคราะห์ครูอาจารย์ - นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
80
2018-05-07   ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561
31
2018-05-04   โรงเรียนวัดหนองเขนง อ.เมืองฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
86
2018-05-03   การประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อรับรางวัล Hero obec
92
2018-05-02   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
154
2018-05-02   สพฐ.ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
40
2018-05-01   สพฐ.ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp ศูนย์พิษณุโลก (ฉบับสมบูรณ์) (ใช้ชุดนี้ค่ะ)
97
2018-04-30   สพฐ.ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์พิษณุโลก)
62
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)