ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
100
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
63
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
199
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2018-07-05   ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
51
2018-07-05   ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา
34
2018-06-26   ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์
52
2018-06-26   ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6"
36
2018-06-26   ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ปี 2561
34
2018-06-24   ยืนยันข้อมูลประชารัฐดีใกล้บ้านรุ่น3
162
2018-06-22   โรงเรียนวัดเขาถ้ำพระ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
163
2018-06-21   โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561
98
2018-06-20   ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
127
2018-06-20   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2018"
32
2018-06-20   การแข่งขันกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพชิงแชมป์เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2561
96
2018-06-20   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561
39
2018-06-20   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูฯ
117
2018-06-19   ขอถอนหนังสือแจ้งยกเลิกรุ่นของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
63
2018-06-19   ขอถอนหนังสือแจ้งยกเลิกรุ่นของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
22
2018-06-19   ช่องทางการรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Video Conference)
135
2018-06-18   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ รอบที่ 2
142
2018-06-18   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูฯ
86
2018-06-18   การแข่งขันชักกะเย่อ สพฐ.จอมพลัง 61
105
2018-06-18   เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
289
2018-06-15   การสอบทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
322
2018-06-14   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ และตำแหน่งครูรายเดือนฯ
767
2018-06-13   ประชาสัมพันธ์โครงการ “การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ"
84
2018-06-13   แจ้งปฏิทินการนิเทศ ติดตามประกันคุณภาพรูปแบบการให้คำปรึกษา แนะนำ (แก้ไข)
337
2018-06-12   การรายงานผลการดำเนินงานอาหารกลางวัน
352
2018-06-11   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ รอบที่ 2
161
2018-06-11   เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
146
2018-06-11   ขยายเวลารับสมัคร โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
64
2018-06-11   การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2561
99
2018-06-11   แจ้งปฏิทินการนิเทศ ติดตามประกันคุณภาพรูปแบบการให้คำปรึกษา แนะนำ
213
2018-06-11   กำหนดให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch
226
2018-06-08   คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน
292
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)