ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-08-21   ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
375
2017-08-19   ขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ขอให้ใช้ประกาศฯ ฉบับลงวันท
77
2017-08-18   การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
233
2017-08-17   ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครัั้งที่ 4
115
2017-08-17   การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 67 ปี 2560
337
2017-08-16   โรงเรียนวัดหาดเสลาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
108
2017-08-12   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
109
2017-08-11   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
162
2017-08-10   ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
712
2017-08-09   ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET
411
2017-08-08   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Innovative School Summit 2017"
170
2017-08-08   โรงเรียนวัดหาดเสลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
153
2017-08-07   โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2560) ของมูลนิธิโทเรฯ
119
2017-08-07   การรับเกียรติบัตรในวันวชิระภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560
127
2017-08-07   สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
222
2017-08-04   เผยแพร่แบบฝึกการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
367
2017-08-04   แจ้งรับเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมครูปฐมวัย
283
2017-08-03   ประชาสัมพันธ์ “วันวชิระภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560
112
2017-08-02   ร.ร.วัดศาลาแดงประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผุ้สอน
260
2017-08-02   โรงเรียนนครสวรรค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
312
2017-08-02   ประกาศผลการแข่งขันทักาะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2560
300
2017-07-31   กำหนดการประเมินโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจำตำบล
386
2017-07-31   แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียน ในฝันและดีประจำตำบล
302
2017-07-31   แจ้งกำหนดการประเมินโรงเรียน ในฝันและดีประจำตำบล
133
2017-07-31   รับสมัครครูคณิตศาสตร์
135
2017-07-31   การจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2560
251
2017-07-30   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3
144
2017-07-27   อาหารว่างและอาหารกลางวันในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษวันที่ 29 - 30 ก.ค. 2560
229
2017-07-26   ความรับผิดชอบ เรื่องยกเลิกการอบรม/สมัครอบรมแต่ไม่ไปอบรม
558
2017-07-26   การส่งผลงานเข้าสมัครโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (ปี2560)
103
2017-07-26   ขอส่งนิทานมดน้อยที่นายกรัฐมนตรีเล่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
160
2017-07-26   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประกวดค้นหาแนวคิด" วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดขยะฯ
106
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)