ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2017-07-26   การส่งผลงานเข้าสมัครโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (ปี2560)
99
2017-07-26   ขอส่งนิทานมดน้อยที่นายกรัฐมนตรีเล่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
156
2017-07-26   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประกวดค้นหาแนวคิด" วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดขยะฯ
101
2017-07-26   การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
167
2017-07-26   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
76
2017-07-26   การติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2559
228
2017-07-25   หลักสูตร fc bayern 12 level kurs
166
2017-07-21   ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
214
2017-07-20   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
181
2017-07-20   ประกาศหัวข้อImpromptu Speechรายชื่อนักเรียนและกำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
617
2017-07-19   แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพ
907
2017-07-18   ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ
83
2017-07-18   ขอเชิญร่วมโครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน"
103
2017-07-18   ประชาสัมพันธ์ โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
93
2017-07-17   รายงานผลโครงการPLCภายใน 19 กค. 60
1106
2017-07-14   ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
261
2017-07-14   ให้ทุกโรงเรียนสรุป โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
380
2017-07-13   การประชุม video conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
55
2017-07-13   การประชุม video conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
191
2017-07-13   ทวงถามการจัดส่งSAR ของโรงเรียน
359
2017-07-12   ขอให้ทุกโรงเรียน จัดส่งแบบประเมินสมรรถนะครู โดยทำหนังสือนำส่งพร้อมแผ่นซีดีรอม ไม่ต้องส่งเป็นpaper
416
2017-07-11   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560
273
2017-07-06   ประกวดการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน
228
2017-07-06   “PTT Inspiration 6 ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6”
121
2017-07-06   ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
151
2017-07-06   กำหนดการส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ
229
2017-07-05   การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก
2036
2017-07-05   เชิญครูธุรการทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมการลงทะเบียนระบบการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ
294
2017-07-03   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นรถไปศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
334
2017-06-28   ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
200
2017-06-27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ
412
2017-06-27   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "สราญรมย์ การต่างประเทศของประชาชน"
76
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)