ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
26
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
2017-02-25   แจ้งจำนวนข้อสอบและราคาชุดข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
202
2017-02-25   แจ้งจำนวนข้อสอบและราคาชุดข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
70
2017-02-24   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
249
2017-02-23   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
120
2017-02-23   แจ้งรับเฉลยข้อสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นป1 - 4
295
2017-02-23   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
210
2017-02-21   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2560
415
2017-02-20   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ 2560
762
2017-02-20   การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปี60
833
2017-02-17   ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
224
2017-02-17   (ด่วนที่สุด) แจ้งทุกโรงเรียนกรอกจำนวนนักเรียนชั้นป.2 ,4,5และม1,2
478
2017-02-16   การคัดกรองตาบอดสี
176
2017-02-16   แบบโครงการกีฬา งบประมาณค่ายทักษะชีวิต
227
2017-02-15   ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในโครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
316
2017-02-14   ประกาศศึกษาธิการจั่งหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2560
5566
2017-02-13   ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนางศุลีพร สอนภู
152
2017-02-08   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ท่างวิชาการฯ
305
2017-02-08   ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ2560
393
2017-02-07   การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
439
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพ
174
2017-02-06   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี2560 (รอบสอง)
268
2017-02-06   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2560 (ระดับเขตพื้นที่)
187
2017-02-06   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2560 (ระดับเขตพื้นที่)
115
2017-02-06   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2560 (ระดับเขตพื้นที่)
120
2017-02-04   ตรวจสอบการรายงานข้อมูล งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง e-MES
231
2017-02-03   การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
215
2017-02-03   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารบการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
240
2017-02-03   ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะปี2560
175
2017-02-03   ประชาสัมพันธ์การให้อุดหนุนทุนการวิจัย2560 สำนักศึกษาธิการภาค 18
87
2017-02-03   ประชาสัมพันธ์การให้อุดหนุนทุนการวิจัย2560
75
2017-02-02   รายงานข้อมูลงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง ภายใน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
205
2017-02-02   การจัดฝึกอบรม
228
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)