ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
48
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
22
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2017-02-02   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
90
2017-02-02   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ
423
2017-02-02   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
559
2017-02-01   ประกาศสพป.นครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
177
2017-02-01   กำหนดการศูนย์คอมพิวเตอร์เคลื่อนออกบริการ
360
2017-01-27   จัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre –O-NET ชั้นป.6และม.3
277
2017-01-26   ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กพิเศษในการสอบNTปี2559
336
2017-01-24   ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
111
2017-01-24   ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 6
285
2017-01-24   ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560 สพป.นว. 1
205
2017-01-24   ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560 สพป.นว. 1
73
2017-01-20   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
746
2017-01-19   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
234
2017-01-18   การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
212
2017-01-17   แจ้งโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ระบบonline
416
2017-01-17   แจ้งโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ระบบonline
82
2017-01-17   การเข้าใช้ระบบ NT Access
10509
2017-01-17   การขยายผล เผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
167
2017-01-17   ขอเชิญชวนบุคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
277
2017-01-16   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของชุมชนฯ"
76
2017-01-13   กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ.2560
231
2017-01-12   การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย
380
2017-01-12   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
275
2017-01-12   ประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมสัมมนาฯ
249
2017-01-11   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง แก้ไขการสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
207
2017-01-11   กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ.2560
259
2017-01-10   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
234
2017-01-10   ประกาศ เรื่อง การสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภาร
71
2017-01-09   โครงการรักษ์สายตา "โรตารี่"
172
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
96
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
58
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
50
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)