ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-07-26   การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
177
2017-07-26   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
82
2017-07-26   การติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2559
234
2017-07-25   หลักสูตร fc bayern 12 level kurs
192
2017-07-21   ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
221
2017-07-20   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
186
2017-07-20   ประกาศหัวข้อImpromptu Speechรายชื่อนักเรียนและกำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
847
2017-07-19   แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพ
914
2017-07-18   ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ
88
2017-07-18   ขอเชิญร่วมโครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน"
107
2017-07-18   ประชาสัมพันธ์ โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
98
2017-07-17   รายงานผลโครงการPLCภายใน 19 กค. 60
1111
2017-07-14   ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
265
2017-07-14   ให้ทุกโรงเรียนสรุป โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
385
2017-07-13   การประชุม video conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
60
2017-07-13   การประชุม video conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
195
2017-07-13   ทวงถามการจัดส่งSAR ของโรงเรียน
365
2017-07-12   ขอให้ทุกโรงเรียน จัดส่งแบบประเมินสมรรถนะครู โดยทำหนังสือนำส่งพร้อมแผ่นซีดีรอม ไม่ต้องส่งเป็นpaper
421
2017-07-11   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560
279
2017-07-06   ประกวดการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน
233
2017-07-06   “PTT Inspiration 6 ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6”
128
2017-07-06   ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
157
2017-07-06   กำหนดการส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ
236
2017-07-05   การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก
2153
2017-07-05   เชิญครูธุรการทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมการลงทะเบียนระบบการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ
300
2017-07-03   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นรถไปศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
339
2017-06-28   ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
207
2017-06-27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ
420
2017-06-27   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "สราญรมย์ การต่างประเทศของประชาชน"
82
2017-06-27   ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 และเครื่องบินกระดาษพับฯ ครั้งที่ 14
98
2017-06-27   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิต "ซึมเศร้า เราคุยกันได้"
127
2017-06-27   โครงการ มาสเตอร์อาร์ต มาสเตอร์ซีรี่ย์ ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2
127
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)