ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
101
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
63
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
200
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
73
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
202
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
117
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-06-23   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล
184
2017-06-21   บริจาคสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ Thailand 4.0
411
2017-06-21   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
469
2017-06-21   ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
233
2017-06-21   กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ปี 2560
186
2017-06-20   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อยทรู"
127
2017-06-20   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
100
2017-06-20   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “รีโว่ คัพ 2517”
124
2017-06-16   จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
145
2017-06-16   ประกาศสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ โครงการ "คลินิกวอลเล่ยบอล เพื่อเยาวชนวัยใส ใส่ในสุขภาพ ปี ๓"
139
2017-06-16   แจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑาสำหรับเด็ก
107
2017-06-16   แจ้งสถานที่จอดรถในวันประชุมระบบการประเมินแนวใหม่ (วันที่ 21 - 22 มิ.ย. 60)
279
2017-06-14   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐
263
2017-06-13   การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38 ค (2)ตำแหน่งทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการฯ สังกัด สพฐ.
243
2017-06-13   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมระบบการประเมินแนวใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา
303
2017-06-12   การจัดส่งรายงาน SAR ของโรงเรียน
486
2017-06-09   ปรับปรุงแก้ไขกำหนดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2560
335
2017-06-08   ขอเปลี่่ยนแปลงตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ปีงบประมาณ 2560
458
2017-06-08   เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 41 ปี 2560
198
2017-06-08   ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ปีงบประมาณ 2560
394
2017-06-07   ประกาศชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นรองศึกษาธิการจังหวัด รายงานตัว 12 มิถุนายนนี้่
249
2017-06-07   การอบรมกีฬาวู้ดบอล(T-License) ประจำปี ๒๕๖๐
158
2017-06-06   แจ้งกำหนดการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรร์นักเรียน 2560
153
2017-06-05   ขอแแสดงความเสียใจกับ นายบุญชอบ โตคำ และครอบครัว ที่สูญเสียคุณแม่สุข โตคำ
177
2017-06-05   ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
168
2017-06-05   ประกาศผลการคัดเลือก "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning"
194
2017-06-02   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560
134
2017-06-02   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2017"
105
2017-06-02   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
101
2017-06-02   เชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ "นักวิทย์น้อยทร"
105
2017-06-02   การจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)
144
2017-06-02   แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลสร้างคน สร้างชาติฯ
197
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)