ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
180
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
35
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
48
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
187
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
16
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
15
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
22
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
56
2017-01-09   แจ้งให้โรงเรียนนำนักเรียนตรวจวัดสายตา ตามโครงการ "รักษ์สายตา โรตารี่"
239
2017-01-06   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส
281
2017-01-06   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส
55
2017-01-06   แบบกรอกข้อมูลออนไลน์การสอบ Pre O-NET 59 ชั้น ป.6 และ ม.3
394
2017-01-06   เฉลยข้อสอบ Pre O-NET 59 ชั้น ป.6 และ ม.3
2474
2017-01-06  
43
2017-01-06   การเพิ่ม-ลด นักเรียนในระบบการสอบ O-NET 59 ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6
224
2017-01-05   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
1686
2017-01-05   แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ
147
2017-01-05   แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ
57
2016-12-30   ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
157
2016-12-30   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
243
2016-12-29   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯในสถานศึกษา
566
2016-12-29   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
282
2016-12-29   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งว่าง
487
2016-12-28   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
142
2016-12-28   แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน
136
2016-12-28  
43
2016-12-27   การจัดสอบ Pre O-NETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2559
479
2016-12-26   ขอเชิญร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (วันครู) พ.ศ.2560
264
2016-12-24   ด่วนที่สุด ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน รับชมการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ
285
2016-12-22   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
366
2016-12-20   ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา online
312
2016-12-19   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
262
2016-12-19   ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานศึกษาธิการภาค 17และ 18
198
2016-12-19   โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศาและเชี่ยวชาญ ประจำปี2560
239
2016-12-16   การเผยแพร่ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555-2558
601
2016-12-14   โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ
170
2016-12-14   การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือกจังหวัดนครสวรรค์
126
2016-12-13   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งัขนทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2560
113
2016-12-09   โรงเรียนบ้านคลองคล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง(เอกปฐมวัย)
239
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)