ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-12-09   ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
868
2016-12-09   องค์ประกอบพิจารณาให้ค่าคะแนนประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
150
2016-12-09   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
6348
2016-12-09   แจ้งรับเงินค่าเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
237
2016-12-09   ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดนครสวรรค์
188
2016-12-09   แจ้งการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
199
2016-12-08   แจ้งให้โรงเรียนส่งแบบประเมินตนเอง "โครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2559"
309
2016-12-07   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สนง.ปลัดกระทรวง ศธ.
316
2016-12-07   ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกผอ.สถานศีกษาเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (TEPE Online)
386
2016-12-07   ส่งแบบรายงานการรับหนังสือคู่มือสะเต็มศึกษา
191
2016-12-07   แจ้งโรงเรียนรายงานผลการฝึกทักษะการคิดเลขในใจชั้นป. 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2
267
2016-12-07   โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
159
2016-12-03   แก้ไขวันที่ในรายการกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ฯ
112
2016-12-03   แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรม
206
2016-12-02   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
393
2016-12-01   ขอเชิญส่งนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
158
2016-12-01   ประกาศผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
403
2016-11-30   ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่ลี้ยงเด็กพิการ
357
2016-11-30   ขอความอนุเคราะห์ให้ครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ
144
2016-11-29   แบบบันทึกการวัดสายตา โครงการ "รักษ์สายตา โรตารี่"
242
2016-11-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา สพฐ.
482
2016-11-29   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
61
2016-11-25   แจ้งลำดับที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ
189
2016-11-25   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รุ่น 2
216
2016-11-23   การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
490
2016-11-21   ผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 2559
231
2016-11-21   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ รวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อ
156
2016-11-21  
44
2016-11-18   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครเเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
509
2016-11-18   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครเเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
282
2016-11-16   ประกาศรับสมัคร/โรงเรียนที่ว่าง/ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข)
672
2016-11-15   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา แบบ WORD (แก้ไข)
708
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)