ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-04-26   มหาวิทยาลัยราภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา
292
2017-04-25   โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง(วิชาเอกปฐมวัย) 1 ตำแหน่ง
188
2017-04-25   โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง(วิชาเอกปฐมวัย) 1 ตำแหน่ง
88
2017-04-25   โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง(วิชาเอกปฐมวัย) 1 ตำแหน่ง
52
2017-04-25   โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง(วิชาเอกปฐมวัย) 1 ตำแหน่ง
52
2017-04-25   โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง(วิชาเอกปฐมวัย) 1 ตำแหน่ง
74
2017-04-25   โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง(วิชาเอกปฐมวัย) 1 ตำแหน่ง
63
2017-04-22   โรงเรียนวัดหนองปลิงรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกทั่วไป 1 อัตรา
551
2017-04-21   การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2560 (รอบแรก ระดับประเทศ)
178
2017-04-19   โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ
328
2017-04-19   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณแม่บุญมา ลำพูนน้อย
158
2017-04-18   การเกลี่ยอัตรากำลังรับรองการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
412
2017-04-15   แก้ไขหนังสือการอบรม รร.สะเต็มศึกษา
419
2017-04-12   แจ้งรายชื่อบุคลากรที่สมัครโครงการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
366
2017-04-10   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายประกอบ คงไทย (กำหนดรดน้ำศพ สวดอภิธรรม พระราชทานเพลิงศพ)
249
2017-04-07   ประกาศรายชื่่อผู้ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
1206
2017-04-05   การประกวดคลิปวีดีโอ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
78
2017-04-05   ประกาศแก้ไขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้่ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
530
2017-04-04   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2560
149
2017-03-29   แจ้งผลการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ กศจ.นครสวรรค์
285
2017-03-29   แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
486
2017-03-29   แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
207
2017-03-29   การนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online
243
2017-03-28   ด่วนที่สุด สำรวจความพึงพอใจ ผลการดำเนินของ กศจ.นครสวรรค์
167
2017-03-28   รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
680
2017-03-28   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
176
2017-03-28   แจ้งกำหนดการประชุม PLC 30 - 31 มีนาคม 2560
211
2017-03-27   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Summer Camp
189
2017-03-23   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผูู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นฯ
2167
2017-03-23   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ ๙
108
2017-03-23   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
110
2017-03-22   ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
3020
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)