ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-11-15   แก้ไขใบสมัคร ผอ.ร.ร.
156
2016-11-14   แจ้งโรงเรียนตัวแทนตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
333
2016-11-14   ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
123
2016-11-14   การกรอกข้อมูลการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และอาขยาน”
967
2016-11-11   ประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
619
2016-11-11   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ
105
2016-11-11   แจ้งเปลี่ยนห้องการแข่งขันคอมพิวเตอร์งานศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
118
2016-11-10   การกรอกข้อมูลนักเรียน เพื่อเตรียมสอบอ่านเขียน ป.1 – 4 และ สอบ NT
596
2016-11-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
461
2016-11-09   ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
341
2016-11-09   ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน Internet โรงเรียนในสังกัด
192
2016-11-08   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง
119
2016-11-07   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ"การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง" รุ่่นที่ 2
264
2016-11-07   สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีสายแลนใช้งาน
291
2016-11-06   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
149
2016-11-04   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
444
2016-11-04   แนวทางปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา(โรงเรียนวิถีพุทธ)
341
2016-11-04   เรียน คณะกรรมการประเมินผลงานการประกวดรางวัลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะว
63
2016-11-03   ขออนุญาตให้มีผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
312
2016-11-02   ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของ รร.นครสวรรค์ปัญญานุกูล
305
2016-11-02   แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส)
330
2016-10-31   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
361
2016-10-31   โรงเรียนวัดบ้านบนประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง
228
2016-10-28   แจ้งให้นำอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ด้านคอมพิวเตอร์
236
2016-10-28   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้่างโรงเรียนวัดบ้านบน
179
2016-10-28   แจ้งกำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาตร์
186
2016-10-28   เชิญร่วมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
201
2016-10-28   แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องและเวลาที่ใช้ในการแข่งขันร้องเพลง
133
2016-10-27   ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
152
2016-10-27   ให้ผุ้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมคูปองพัฒนาครูฯ มารับเกียรติบัตร
256
2016-10-26   การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
503
2016-10-26   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
353
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)