ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-03-17   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
265
2017-03-16   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลันทา สาธารณรัฐอินเดีย ปีการศึกษา 2560
173
2017-03-15   ขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้รายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านคิดเลขในใจ ม.1-3
677
2017-03-14   กติกาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียน 2560
531
2017-03-13   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
257
2017-03-13   แจ้งครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งรายงานการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในโครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
262
2017-03-13   ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ สพฐ.
162
2017-03-12   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครูขั้นวิกฤติ
425
2017-03-10   แจ้งให้โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบรายงานผลการคิดเลขในใจป1-6
287
2017-03-10   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาฯ
183
2017-03-07   ระเบียบกติกา ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียน
311
2017-03-07   การส่งแบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง
362
2017-03-06   กำหนดการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ทีมที1
330
2017-03-06   เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมประชุมและเลื่อนกำหนดวันประชุมฯ
368
2017-03-03   ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อรายงานผลการคิดเลขในใจชั้นป1-6
385
2017-03-03   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560
1809
2017-03-03   เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
473
2017-03-02   ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในโครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
243
2017-03-01   รับสมัครครูอนุบาล...โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา
270
2017-03-01   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
114
2017-03-01   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ
500
2017-02-26   เพลงประกวดเต้นฮูลาฮูป การแข่งขันกีฬานักเรียน 2560
181
2017-02-25   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
520
2017-02-25   แจ้งจำนวนข้อสอบและราคาชุดข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
214
2017-02-25   แจ้งจำนวนข้อสอบและราคาชุดข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
82
2017-02-24   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
265
2017-02-23   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
132
2017-02-23   แจ้งรับเฉลยข้อสอบ การอ่านออกเขียนได้ ชั้นป1 - 4
307
2017-02-23   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
222
2017-02-21   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2560
427
2017-02-20   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ 2560
776
2017-02-20   การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปี60
900
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)