ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
100
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
63
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
199
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-02-17   ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
237
2017-02-17   (ด่วนที่สุด) แจ้งทุกโรงเรียนกรอกจำนวนนักเรียนชั้นป.2 ,4,5และม1,2
490
2017-02-16   การคัดกรองตาบอดสี
189
2017-02-16   แบบโครงการกีฬา งบประมาณค่ายทักษะชีวิต
241
2017-02-15   ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในโครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
330
2017-02-14   ประกาศศึกษาธิการจั่งหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2560
5578
2017-02-13   ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนางศุลีพร สอนภู
167
2017-02-08   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ท่างวิชาการฯ
317
2017-02-08   ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ2560
405
2017-02-07   การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
452
2017-02-07   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพ
184
2017-02-06   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี2560 (รอบสอง)
280
2017-02-06   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2560 (ระดับเขตพื้นที่)
199
2017-02-06   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2560 (ระดับเขตพื้นที่)
126
2017-02-06   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2560 (ระดับเขตพื้นที่)
131
2017-02-04   ตรวจสอบการรายงานข้อมูล งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง e-MES
245
2017-02-03   การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
227
2017-02-03   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารบการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
252
2017-02-03   ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะปี2560
186
2017-02-03   ประชาสัมพันธ์การให้อุดหนุนทุนการวิจัย2560 สำนักศึกษาธิการภาค 18
99
2017-02-03   ประชาสัมพันธ์การให้อุดหนุนทุนการวิจัย2560
88
2017-02-02   รายงานข้อมูลงบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง ภายใน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
219
2017-02-02   การจัดฝึกอบรม
242
2017-02-02   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
103
2017-02-02   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ
438
2017-02-02   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
576
2017-02-01   ประกาศสพป.นครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
191
2017-02-01   กำหนดการศูนย์คอมพิวเตอร์เคลื่อนออกบริการ
372
2017-01-27   จัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre –O-NET ชั้นป.6และม.3
289
2017-01-26   ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กพิเศษในการสอบNTปี2559
347
2017-01-24   ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
125
2017-01-24   ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 6
296
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)