ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-10-04   ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลครูสอนดี NU Teacher Award" ประจำปี 2559
166
2016-09-30   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
375
2016-09-30   ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสูง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
577
2016-09-29   ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม smart obec และ smart area นำอุปกรณ์มาใช้ในการอบรม ดังนี้
215
2016-09-29   ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่แนบ มาปฏิบัติหน้าที่วิทยากรด้วยครับ
433
2016-09-29   โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017
123
2016-09-28   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2103
2016-09-28   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับบันทึกการอ่าน ปีการศึกษา 2559
365
2016-09-28   แจ้งกำหนดวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
469
2016-09-28   โรงเรียนที่มาจัดนิทรรศการวันที่25-26กย.59ยื่นเบิกวันนี้วันสุดท้าย
143
2016-09-22   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
510
2016-09-16   การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน
361
2016-09-14   หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(แก้ไข)
647
2016-09-12   ประชาสัมพันธ์โครงการ
290
2016-09-12   การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
2186
2016-09-12   โครงการ "ซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)"
208
2016-09-09   การคัดสรรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559
214
2016-09-09   การคัดสรรครูฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559
67
2016-09-09   การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559
101
2016-09-08   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 11
126
2016-09-08   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
106
2016-09-08   รายงานผลการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 22
1340
2016-09-07   ขอเชิญข้าราชการครูฯและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 ประชุม
260
2016-09-05   กำหนดการประเมินคุณภาพการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ
335
2016-09-02   การคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
93
2016-09-02   การคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
165
2016-09-02   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ปี2559
1540
2016-09-02   แจ้งปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
686
2016-09-01   การอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch)
352
2016-09-01   ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
356
2016-09-01   การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch)
83
2016-08-31   กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
191
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)