ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2017-01-26   ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กพิเศษในการสอบNTปี2559
342
2017-01-24   ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
120
2017-01-24   ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 6
292
2017-01-24   ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560 สพป.นว. 1
214
2017-01-24   ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560 สพป.นว. 1
81
2017-01-20   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
755
2017-01-19   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
241
2017-01-18   การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
220
2017-01-17   แจ้งโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ระบบonline
425
2017-01-17   แจ้งโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ระบบonline
88
2017-01-17   การเข้าใช้ระบบ NT Access
10519
2017-01-17   การขยายผล เผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
175
2017-01-17   ขอเชิญชวนบุคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
285
2017-01-16   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของชุมชนฯ"
84
2017-01-13   กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ.2560
241
2017-01-12   การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย
389
2017-01-12   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
285
2017-01-12   ประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมสัมมนาฯ
257
2017-01-11   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง แก้ไขการสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
215
2017-01-11   กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ.2560
266
2017-01-10   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
243
2017-01-10   ประกาศ เรื่อง การสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภาร
80
2017-01-09   โครงการรักษ์สายตา "โรตารี่"
182
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
103
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
62
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
56
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
64
2017-01-09   แจ้งให้โรงเรียนนำนักเรียนตรวจวัดสายตา ตามโครงการ "รักษ์สายตา โรตารี่"
246
2017-01-06   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส
288
2017-01-06   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส
63
2017-01-06   แบบกรอกข้อมูลออนไลน์การสอบ Pre O-NET 59 ชั้น ป.6 และ ม.3
401
2017-01-06   เฉลยข้อสอบ Pre O-NET 59 ชั้น ป.6 และ ม.3
2541
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)