ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
99
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
62
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
198
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-01-24   ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560 สพป.นว. 1
218
2017-01-24   ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560 สพป.นว. 1
86
2017-01-20   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
759
2017-01-19   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
246
2017-01-18   การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
224
2017-01-17   แจ้งโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ระบบonline
429
2017-01-17   แจ้งโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ระบบonline
92
2017-01-17   การเข้าใช้ระบบ NT Access
10524
2017-01-17   การขยายผล เผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
180
2017-01-17   ขอเชิญชวนบุคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
290
2017-01-16   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของชุมชนฯ"
88
2017-01-13   กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ.2560
245
2017-01-12   การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย
394
2017-01-12   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
290
2017-01-12   ประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมสัมมนาฯ
261
2017-01-11   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง แก้ไขการสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
219
2017-01-11   กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู พ.ศ.2560
270
2017-01-10   ประกาศ สพป.นว.1 เรื่อง การสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
248
2017-01-10   ประกาศ เรื่อง การสรหาบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภาร
84
2017-01-09   โครงการรักษ์สายตา "โรตารี่"
186
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
108
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
64
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
59
2017-01-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครูทรงคุณค่า(ร.ร.วัดเนินกะพี้)
69
2017-01-09   แจ้งให้โรงเรียนนำนักเรียนตรวจวัดสายตา ตามโครงการ "รักษ์สายตา โรตารี่"
250
2017-01-06   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส
293
2017-01-06   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส
68
2017-01-06   แบบกรอกข้อมูลออนไลน์การสอบ Pre O-NET 59 ชั้น ป.6 และ ม.3
406
2017-01-06   เฉลยข้อสอบ Pre O-NET 59 ชั้น ป.6 และ ม.3
2549
2017-01-06  
54
2017-01-06   การเพิ่ม-ลด นักเรียนในระบบการสอบ O-NET 59 ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6
236
2017-01-05   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
1698
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 18 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)