ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
26
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
2016-08-30   ขอความอุเคราะห์ ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
426
2016-08-30   การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
477
2016-08-30   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงาน วันฟ้าใส
174
2016-08-29   แจ้งรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้มารับเอกสาร การอบรมครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์
347
2016-08-26   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
130
2016-08-26   การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
197
2016-08-26   การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
95
2016-08-26   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2560
92
2016-08-25   การชำระเงินข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และม.1,2 ปีการศึกษา2558
367
2016-08-25   การกรอกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินเพื่อวินิจฉัยนักเรียนด้านการอ่านการเขียน
397
2016-08-24   ด่วนที่สุด รายงานหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
345
2016-08-23   สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วันฟ้าใส ปีการศึกษา 2559
169
2016-08-23   มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯครั้งที่1/2559
137
2016-08-23   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รับหนังสื่อนิสัยรักการอ่าน
341
2016-08-23   รายชื่อผู้อบรมคัดกรองเด็กพิการ 26 - 27 สิงหาคม 2559
332
2016-08-22   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
159
2016-08-22   สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วันฟ้าใส ปีการศึกษา 2559”
211
2016-08-19   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมการสร้างข้อสอบแบบอัตนัย
470
2016-08-19   ประชาสัมพันธ์ทุนการอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ
138
2016-08-16   แจ้งช่องทางการเข้าชม การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conferrence
239
2016-08-16   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง SAR
467
2016-08-16   แจ้งสถานที่สอบแข่งขันคำถามสารานุกรมไทย
233
2016-08-15   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับศึกษาธิการภาค
201
2016-08-15   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับศึกษาธิการภาค
138
2016-08-11   ประกาศแก้ไขการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครุผู้ช่วย
1366
2016-08-10   ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
366
2016-08-10   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
176
2016-08-10   การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ
467
2016-08-10   การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
261
2016-08-09   แจ้งรับเกียรติบัตรครูที่เข้าร่วมประชุม การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษา
176
2016-08-09   ประชาสัมพันธ์สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
112
2016-08-09   การขยายเวลาการรับสมัครประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์พระราชทาน
99
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 18 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)