ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
48
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
22
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-08-09   "แจ้งเลื่อนการอบรม และให้ตรวจรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการ"
333
2016-08-08   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
1363
2016-08-05   แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
398
2016-08-05   เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนในฝัน
257
2016-08-05   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา(self Assessment Report) :SAR
421
2016-08-05   แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสอบรมครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
175
2016-08-02   ขอเชิญประประธานเครือข่าย ประธานอำเภอประชุม
369
2016-08-02   ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
248
2016-08-02   ประชาสัมพันธ์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
105
2016-08-02   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Nakhonsawan Robobot Contest 2016
89
2016-07-29   ให้ ผอ.รร.เตรียมการเพื่อร่วมประชุม ผอ.รร. 1 สค.59
768
2016-07-29   โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
255
2016-07-29   แจ้งรายละเอียดและหัวข้อการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค
268
2016-07-28   แจ้งเจ้าหน้าที่เขตและผู้บริหารสำนักงานเขตทุกท่านกรอกข้อมูลEGA
340
2016-07-28   ประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559
301
2016-07-27   ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยครั้งที่ 22
246
2016-07-27   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 5
190
2016-07-26   ขอเรียนเชิญคณะครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
469
2016-07-25   ประชาสัมพันธ์และส่งข้าราชการเข้าอบรมด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
407
2016-07-22   การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค
657
2016-07-22   แจ้งยกเลิกการอบการจัดทำสื่อ
457
2016-07-22   แจ้งโรงเรียนที่กรอกข้อผิด กรอกใหม่ด้วยครับ(รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์)
421
2016-07-21   การแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
173
2016-07-21   เพลงเต้นฮูล่าฮูป(ฝากส่งให้ อ.ชุมแสง)
209
2016-07-21   แจ้งผลกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ด่วน
395
2016-07-21   แจ้งโรงเรียนที่สังบันทึกการอ่านของสพป.นว.1
380
2016-07-17   เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
573
2016-07-16   แนะนํา asean curriculum sourcebook - สำนักวิชาการ ฯ
237
2016-07-15   กำหนดการการนิเทศการสอนครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559
200
2016-07-15   ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส่งอาหารเสริมนม
173
2016-07-15   การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
219
2016-07-15   เชิญประชุมโครงการโรงเรียนในฝัน สำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันฯ
433
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)