ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-01-05   แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ
159
2017-01-05   แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ
69
2016-12-30   ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
170
2016-12-30   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
255
2016-12-29   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯในสถานศึกษา
579
2016-12-29   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
294
2016-12-29   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งว่าง
499
2016-12-28   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
153
2016-12-28   แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ส่งใช้ใบสำคัญรับเงิน
150
2016-12-28  
54
2016-12-27   การจัดสอบ Pre O-NETระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2559
490
2016-12-26   ขอเชิญร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (วันครู) พ.ศ.2560
275
2016-12-24   ด่วนที่สุด ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน รับชมการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ
297
2016-12-22   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
378
2016-12-20   ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา online
325
2016-12-19   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
273
2016-12-19   ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานศึกษาธิการภาค 17และ 18
212
2016-12-19   โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศาและเชี่ยวชาญ ประจำปี2560
250
2016-12-16   การเผยแพร่ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555-2558
615
2016-12-14   โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ
184
2016-12-14   การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบคัดเลือกจังหวัดนครสวรรค์
141
2016-12-13   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งัขนทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2560
125
2016-12-09   โรงเรียนบ้านคลองคล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง(เอกปฐมวัย)
252
2016-12-09   ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
880
2016-12-09   องค์ประกอบพิจารณาให้ค่าคะแนนประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
162
2016-12-09   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
6359
2016-12-09   แจ้งรับเงินค่าเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ
249
2016-12-09   ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดนครสวรรค์
203
2016-12-09   แจ้งการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66
212
2016-12-08   แจ้งให้โรงเรียนส่งแบบประเมินตนเอง "โครงการ สพป.อ่อนหวาน ปี 2559"
322
2016-12-07   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สนง.ปลัดกระทรวง ศธ.
328
2016-12-07   ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกผอ.สถานศีกษาเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (TEPE Online)
398
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)