ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-12-07   ส่งแบบรายงานการรับหนังสือคู่มือสะเต็มศึกษา
202
2016-12-07   แจ้งโรงเรียนรายงานผลการฝึกทักษะการคิดเลขในใจชั้นป. 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2
278
2016-12-07   โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
173
2016-12-03   แก้ไขวันที่ในรายการกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ฯ
123
2016-12-03   แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรม
216
2016-12-02   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
404
2016-12-01   ขอเชิญส่งนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
170
2016-12-01   ประกาศผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
415
2016-11-30   ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่ลี้ยงเด็กพิการ
368
2016-11-30   ขอความอนุเคราะห์ให้ครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ
156
2016-11-29   แบบบันทึกการวัดสายตา โครงการ "รักษ์สายตา โรตารี่"
255
2016-11-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา สพฐ.
493
2016-11-29   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
72
2016-11-25   แจ้งลำดับที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ
201
2016-11-25   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รุ่น 2
229
2016-11-23   การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
502
2016-11-21   ผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 2559
244
2016-11-21   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ รวมพลังครูไทยสร้างเด็กรุ่นใหม่ตามรอยพ่อ
170
2016-11-21  
56
2016-11-18   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครเเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
521
2016-11-18   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครเเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
293
2016-11-16   ประกาศรับสมัคร/โรงเรียนที่ว่าง/ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข)
684
2016-11-15   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา แบบ WORD (แก้ไข)
719
2016-11-15   แก้ไขใบสมัคร ผอ.ร.ร.
169
2016-11-14   แจ้งโรงเรียนตัวแทนตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
345
2016-11-14   ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
135
2016-11-14   การกรอกข้อมูลการดำเนินงาน ตามนโยบาย “ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และอาขยาน”
981
2016-11-11   ประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
631
2016-11-11   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ
116
2016-11-11   แจ้งเปลี่ยนห้องการแข่งขันคอมพิวเตอร์งานศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
129
2016-11-10   การกรอกข้อมูลนักเรียน เพื่อเตรียมสอบอ่านเขียน ป.1 – 4 และ สอบ NT
613
2016-11-09   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
473
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)