ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
26
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
2017-11-09   รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ
253
2017-11-07   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
122
2017-11-06   สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
340
2017-11-06   สถานที่แข่งขันงานสิลปหั
57
2017-11-03   การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.
209
2017-11-03   โรงเรียนวัดท่าโก อ.พยุหะคีรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
353
2017-11-02   แก้ไขคำสั่งที่ 484/2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
311
2017-11-02   แจ้งครูที่พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
369
2017-11-01   แก้ไขสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
243
2017-11-01   ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
138
2017-10-31   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการแข่งขันดนตรีสากลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ล่่าสุด)
154
2017-10-31   เลื่อน การประเมินออนไลน์โรงเรียนสุจริต
182
2017-10-30   โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน
1717
2017-10-30   เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการแข่งขันดนตรี (สากล) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
112
2017-10-30   สถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
389
2017-10-27   แจ้งเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
57
2017-10-27   กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
95
2017-10-25   โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
109
2017-10-24   แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้าย คำสั่ง 484/2560
355
2017-10-24   ขอเชิญผู้ที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
134
2017-10-24   แจ้งปรับปรุงแก้ไขบัญชีแนบท้าย คำสั่งที่ 484/2560
271
2017-10-24   ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
212
2017-10-20   ตารางการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
413
2017-10-20   แจ้งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ปี 2560 ครั้งที่ 67
161
2017-10-19   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
328
2017-10-19   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
292
2017-10-18   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการฯ พ.ศ.2561
136
2017-10-17   ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19
76
2017-10-17   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
52
2017-10-17   ขอเชิญชวนส่งประกาศคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จ.นครสวรรค์ 9 ธันวาคม 2560
67
2017-10-17   กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
234
2017-10-16   การเบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2560
395
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)