ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2018-06-05   ประชาสัมพันธ์โครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไทองค์ราชัน
148
2018-05-31   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
693
2018-05-31   ประกาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
359
2018-05-31   กำหนดการกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
108
2018-05-31   ส่งรายงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาและแบบรายงานสรุปผลการนิเทศ
326
2018-05-30   ด่วนที่สุด การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ของข้าราชการ ลูกจ้าง ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561
161
2018-05-30   ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
61
2018-05-25   แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.(เพิ่มเติม)
568
2018-05-24   ขอความร่วมมือ รร.ขยายโอกาส กรอกข้อมูลนักเรียนที่เรียนจบ ม.3 ปีการศึกษา 2560
93
2018-05-23   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE ONLINE
381
2018-05-23   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเกรดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
248
2018-05-22   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
209
2018-05-18   การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพฯและตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาฯ
553
2018-05-17   ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาฯ
209
2018-05-17   ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาฯ
37
2018-05-16   ขอเชิญชวนครู และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018
110
2018-05-15   ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33
54
2018-05-10   ขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ป.6 รับหนังสือแนวทางการจัดประสบการณ์ฯ
295
2018-05-09   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.นว.3 และเพชรบูรณ์ เขต 3
56
2018-05-08   การประชุมชี้แจง "แนวทางการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการดำเนินการประกันคุณภาพฯ"
312
2018-05-07   (ส่งใหม่) ขอความอนุเคราะห์ครูอาจารย์ - นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
280
2018-05-07   ขอความอนุเคราะห์ครูอาจารย์ - นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
84
2018-05-07   ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561
34
2018-05-04   โรงเรียนวัดหนองเขนง อ.เมืองฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
92
2018-05-03   การประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อรับรางวัล Hero obec
98
2018-05-02   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
158
2018-05-02   สพฐ.ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
44
2018-05-01   สพฐ.ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp ศูนย์พิษณุโลก (ฉบับสมบูรณ์) (ใช้ชุดนี้ค่ะ)
101
2018-04-30   สพฐ.ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์พิษณุโลก)
65
2018-04-27   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้่าย หรือโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นฯ
279
2018-04-27   โครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอลสู่เยาวชนไทย OBEC – JR.NBA Coach Academy 2018
148
2018-04-25   โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
73
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)