ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-07-01   ปฏิทินการออกรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครสวรรค์ เขต 1
472
2016-07-01   ประกาศการสอบแข่งขันเืพ่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ฯ (เพิ่มเติม)
751
2016-07-01   ประชาสัมพันธ์ "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559"
546
2016-06-30   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual Training)
262
2016-06-29   แจ้งรับเกียรติบัตรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่แก้ไข
224
2016-06-29   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
383
2016-06-29   ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
188
2016-06-29   การตรวจสอบการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
177
2016-06-29   ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ
110
2016-06-29   การรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
248
2016-06-29   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
866
2016-06-28   แจ้งรายชื่อเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
369
2016-06-28   บัญชีผู้ได้รับอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ
706
2016-06-28   ขอข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ 16 โรงเรียน
528
2016-06-28   ขอความอนุเคราะห์ ให้ท่านกรอกข้อมูล นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
568
2016-06-28   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยครู ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์
274
2016-06-27   รายงานการอ่านเขียน ครั้งที่ 1 ในระบบ e-MES
405
2016-06-24   ประกาศสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ครูผู้ช่วยฯ
1537
2016-06-23   การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน ครั้งที่ 1
677
2016-06-22   การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
504
2016-06-22   การจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec)
500
2016-06-21   ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้ช่วยครู ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์
523
2016-06-21   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
395
2016-06-20   ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
699
2016-06-17   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดัาบผู้ทรงคุณวุฒิ
361
2016-06-17   ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
494
2016-06-16   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์ฯ
328
2016-06-14   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
523
2016-06-14   การอบรมพัฒนาุบุคลากรภาครัฐในภาคเหนือ
481
2016-06-14   การแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง ระบบ DMC (10 มิ.ย.59)
496
2016-06-13   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม"เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา"
321
2016-06-13   การประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
337
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)