ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-11-09   ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
353
2016-11-09   ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลการใช้งาน Internet โรงเรียนในสังกัด
199
2016-11-08   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง
131
2016-11-07   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ"การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง" รุ่่นที่ 2
275
2016-11-07   สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีสายแลนใช้งาน
304
2016-11-06   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
162
2016-11-04   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
455
2016-11-04   แนวทางปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา(โรงเรียนวิถีพุทธ)
351
2016-11-04   เรียน คณะกรรมการประเมินผลงานการประกวดรางวัลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะว
75
2016-11-03   ขออนุญาตให้มีผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
324
2016-11-02   ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของ รร.นครสวรรค์ปัญญานุกูล
319
2016-11-02   แจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส)
341
2016-10-31   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
372
2016-10-31   โรงเรียนวัดบ้านบนประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง
241
2016-10-28   แจ้งให้นำอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ด้านคอมพิวเตอร์
249
2016-10-28   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้่างโรงเรียนวัดบ้านบน
191
2016-10-28   แจ้งกำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาตร์
197
2016-10-28   เชิญร่วมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
213
2016-10-28   แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องและเวลาที่ใช้ในการแข่งขันร้องเพลง
145
2016-10-27   ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
164
2016-10-27   ให้ผุ้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมคูปองพัฒนาครูฯ มารับเกียรติบัตร
269
2016-10-26   การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
516
2016-10-26   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
365
2016-10-26   แจ้งกำหนดการและสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
450
2016-10-26   แจ้งเลื่อนเวลาประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
254
2016-10-25  
57
2016-10-22   ประกาศ ศธจ.นว. เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
709
2016-10-22   ประกาศ ศธจ.นว. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
236
2016-10-21   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านบน
319
2016-10-21   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านบน
211
2016-10-21   โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง(วิชาเอกภาษาไทย)
169
2016-10-21   ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
309
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)