ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-06-13   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
635
2016-06-13   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 18
163
2016-06-13   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
172
2016-06-10   กำหนดการรับสมัครโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
362
2016-06-10   การจัดทำนักเรียนรายบุคคล ระบบ DMC (10 มิ.ย59) กรณีซ้ำซ้อน
646
2016-06-09   เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
531
2016-06-09   การมอบเกียรติบัตร NT, O-NET
681
2016-06-08   ้เชิญชวนสวมใ่ส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
473
2016-06-08   การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ วันที่ 11 มิ.ย.59
588
2016-06-08   เชิญประชุมกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
398
2016-06-08   กรอกข้อมูลตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
381
2016-06-08   ขอเบิกค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2558
381
2016-06-08   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์ฯ
332
2016-06-06   รายละเอียดค่าดำเนินการจัดทำข้อสอบกลาง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2
518
2016-06-06   การประกวด “ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน”
638
2016-06-03   เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จัดหาสือ สำหรับการจัดการเรียนรู้ BBL 2559
538
2016-06-03   รายชื่อผู้เดินทางไปประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
418
2016-06-02   แก้ไขเกณฑ์การประกวดแข่งขันภาษาไทย ภาคผนวก ข กลอนสี่
552
2016-06-02   ประกาศมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
559
2016-06-02   แจ้งโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วม รายงานข้อมูลในโปรแกรมSET
1556
2016-06-01   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่องรายชื่อ ผู้่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
741
2016-06-01   บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
539
2016-06-01   การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
513
2016-05-31   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
220
2016-05-31   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา teacher Research Awards
200
2016-05-31   ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
325
2016-05-30   แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้กายใจ ค่ายโครงงานคุณธรรมและค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2559
397
2016-05-30   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
380
2016-05-30   การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
402
2016-05-27   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ฯ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
574
2016-05-27   การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
472
2016-05-27   ขอเชิญผู้บริหาร รร.ประชุมเรื่องการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
579
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 22 [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)