ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
100
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
63
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
199
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-10-21   แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
282
2016-10-21   รายช่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหาดสูง
196
2016-10-21   ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดนากลาง
141
2016-10-20   กรรมการตัดสินการประกวด การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
575
2016-10-20   เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 25 -26 ต.ค. 2559
471
2016-10-20   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเเป็นครูผู้ช่วย ฯ
364
2016-10-20   ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
458
2016-10-19   เชิญเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒
122
2016-10-18   ขอเชิญเข้ารับการฝึกสอน (train) ครูในการวัดสายตาเด็กตามโครงการ"รักษ์สายตาโรตารี"
195
2016-10-18   รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
255
2016-10-17   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
240
2016-10-17   แจ้งรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
203
2016-10-17   แจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการไปรับราชการกรมป่า่ไม้
207
2016-10-14   หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
315
2016-10-13   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
231
2016-10-13   แจ้งช่องทางการเข้าระบบการกรอกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล(SchoolMIS)
564
2016-10-10   ประชาสัมพันธ์โครงการ การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ
189
2016-10-10   สั่งจองเสื้อยืดโปโลและเสื้อแจ็คเก็ตงานศิลปหัตถกรรนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66
211
2016-10-10   ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดนากลาง อำเภอโกรกพระ
293
2016-10-06   การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฏหมายปกครองฯ
220
2016-10-05   การกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
483
2016-10-05   การกรอกข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล SchoolMIS
422
2016-10-04   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
394
2016-10-04   ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลครูสอนดี NU Teacher Award" ประจำปี 2559
178
2016-09-30   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
387
2016-09-30   ประกาศโรงเรียนบ้านหาดสูง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
590
2016-09-29   ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม smart obec และ smart area นำอุปกรณ์มาใช้ในการอบรม ดังนี้
227
2016-09-29   ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่แนบ มาปฏิบัติหน้าที่วิทยากรด้วยครับ
446
2016-09-29   โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017
135
2016-09-28   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2116
2016-09-28   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับบันทึกการอ่าน ปีการศึกษา 2559
377
2016-09-28   แจ้งกำหนดวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
482
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 22 [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)