ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-09-28   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2110
2016-09-28   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับบันทึกการอ่าน ปีการศึกษา 2559
372
2016-09-28   แจ้งกำหนดวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
476
2016-09-28   โรงเรียนที่มาจัดนิทรรศการวันที่25-26กย.59ยื่นเบิกวันนี้วันสุดท้าย
150
2016-09-22   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
517
2016-09-16   การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน
369
2016-09-14   หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(แก้ไข)
654
2016-09-12   ประชาสัมพันธ์โครงการ
298
2016-09-12   การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
2193
2016-09-12   โครงการ "ซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)"
246
2016-09-09   การคัดสรรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559
222
2016-09-09   การคัดสรรครูฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559
73
2016-09-09   การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559
109
2016-09-08   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 11
133
2016-09-08   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
113
2016-09-08   รายงานผลการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 22
1348
2016-09-07   ขอเชิญข้าราชการครูฯและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 ประชุม
267
2016-09-05   กำหนดการประเมินคุณภาพการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ
344
2016-09-02   การคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
100
2016-09-02   การคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
173
2016-09-02   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ปี2559
1547
2016-09-02   แจ้งปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
693
2016-09-01   การอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch)
364
2016-09-01   ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
364
2016-09-01   การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch)
94
2016-08-31   กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
200
2016-08-30   ขอความอุเคราะห์ ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
434
2016-08-30   การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
486
2016-08-30   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงาน วันฟ้าใส
184
2016-08-29   แจ้งรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้มารับเอกสาร การอบรมครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์
355
2016-08-26   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
137
2016-08-26   การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
204
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] 22 [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)