ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-08-26   การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
103
2016-08-26   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2560
100
2016-08-25   การชำระเงินข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และม.1,2 ปีการศึกษา2558
376
2016-08-25   การกรอกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินเพื่อวินิจฉัยนักเรียนด้านการอ่านการเขียน
405
2016-08-24   ด่วนที่สุด รายงานหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
352
2016-08-23   สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วันฟ้าใส ปีการศึกษา 2559
178
2016-08-23   มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯครั้งที่1/2559
144
2016-08-23   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รับหนังสื่อนิสัยรักการอ่าน
349
2016-08-23   รายชื่อผู้อบรมคัดกรองเด็กพิการ 26 - 27 สิงหาคม 2559
341
2016-08-22   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
166
2016-08-22   สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วันฟ้าใส ปีการศึกษา 2559”
220
2016-08-19   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมการสร้างข้อสอบแบบอัตนัย
479
2016-08-19   ประชาสัมพันธ์ทุนการอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ
147
2016-08-16   แจ้งช่องทางการเข้าชม การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conferrence
247
2016-08-16   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง SAR
475
2016-08-16   แจ้งสถานที่สอบแข่งขันคำถามสารานุกรมไทย
241
2016-08-15   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับศึกษาธิการภาค
209
2016-08-15   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับศึกษาธิการภาค
146
2016-08-11   ประกาศแก้ไขการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครุผู้ช่วย
1373
2016-08-10   ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
376
2016-08-10   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
183
2016-08-10   การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ
476
2016-08-10   การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
270
2016-08-09   แจ้งรับเกียรติบัตรครูที่เข้าร่วมประชุม การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษา
185
2016-08-09   ประชาสัมพันธ์สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
120
2016-08-09   การขยายเวลาการรับสมัครประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์พระราชทาน
106
2016-08-09   "แจ้งเลื่อนการอบรม และให้ตรวจรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการ"
343
2016-08-08   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
1370
2016-08-05   แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
406
2016-08-05   เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนในฝัน
265
2016-08-05   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา(self Assessment Report) :SAR
429
2016-08-05   แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสอบรมครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
182
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)