ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
22
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-05-26   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียน
709
2016-05-24   เกณฑ์การประเมินสำหรับคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ บริหารระดังสูง สำนักงานอุดมศึกษา
297
2016-05-24   การใช้ระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์
577
2016-05-23   การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
517
2016-05-23   แจ้งรับเกียรติบัตรฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียน
392
2016-05-19   ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
448
2016-05-18   โรงเรียนวัดบ้านไร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
723
2016-05-18   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์
626
2016-05-18   โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ
549
2016-05-18   การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1980
2016-05-18   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
485
2016-05-17   ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
720
2016-05-13   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559
292
2016-05-12   ขอเชิญผอ.โรงเรียนและครูที่รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประชุม
735
2016-05-12   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ฟรี
686
2016-05-11   โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีรับสมัครครูอัตรจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
568
2016-05-11   link download นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
428
2016-05-11   ขอเชิญครูวิชาการคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนประชุมวันที่12พค.59
358
2016-05-10   การประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
633
2016-05-10   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
490
2016-05-04   โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
812
2016-05-04   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
691
2016-05-04   การให้ข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ (ว13)
519
2016-05-03   ขอเชิญร่วมงาน "คลองผดุง...สร้างสุข สัญจร นครลำปาง" โดยกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดลำปาง
588
2016-05-03   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
231
2016-05-03   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ
524
2016-05-03   ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด และการประกวดเขียนข้อความภาษาอังกฤษฯ
302
2016-05-02   บริษัทเสริมปัญญาจำกัดประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและ/หรือสังคมศึกษา
663
2016-04-29   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
572
2016-04-28   วิธีขออนุญาตไปราชการ online สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
556
2016-04-28   ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดกลางแดด
652
2016-04-28   ขออนุญาตประชาสัมพันธ%ประกาศรายชื่อผู2ผ3านการเลือกสรรเพื่อเป5นพนักงานราชการทั่วไป
479
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)