ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-04-28   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
486
2016-04-27   แจ้งขั้นตอนการกรอกข้อมูล / ตรวจสอบ โรงเรียนประชารัฐ
1182
2016-04-26   ประกาศโรงเรียนวัดกลางแดด
467
2016-04-25   ประกาศโรงเรียนวัดกลางแดด
993
2016-04-22   ด่วนที่สุด สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ
581
2016-04-21   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานฯ
941
2016-04-21   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตำแหน่งศึกษานิเทศก์
696
2016-04-21   ส่งรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน
446
2016-04-20   ขออภัยในความไม่สะดวกในเรื่องเว็บไซใไ
246
2016-04-18   ประกาศโรงเรียนวัดหนองหมู่ สพป. นว. เขต1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1112
2016-04-18   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กที่
661
2016-04-11   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
779
2016-04-08   รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์
973
2016-04-07   ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
664
2016-04-05   การรับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
290
2016-04-05   แจ้งโรงเรียนรายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
955
2016-04-04   รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาขอย้ายและคำร้องขอย้ายฯ
435
2016-04-04   โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรับสมัครพนักงานราชการ
1127
2016-04-01   การพัฒนาครูแกนนำคณิตศาสตร์ 2559
756
2016-04-01   สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน
748
2016-03-31   ขีดจำกัดล่าง คะแนน O-NET
986
2016-03-31   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET 57 และ 58
812
2016-03-31   เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
551
2016-03-30   ประกาศตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
540
2016-03-29   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559
392
2016-03-29   ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม O-NET 58 ชั้น ป.6 และ ม.3
903
2016-03-28   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559
368
2016-03-28   โครงการปฏิบัติภาวนา ฝึกสติเรียนรู้กายใจสำหรับครูและบุคลากร 2559
705
2016-03-28   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559
374
2016-03-25   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขึ้นพื้นฐาน O-NET
923
2016-03-24   แจ้งครูที่เป็นเจ้าของผลงานBest pratices
524
2016-03-24   ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งแบบสอบถาม
436
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)