ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-08-25   การกรอกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินเพื่อวินิจฉัยนักเรียนด้านการอ่านการเขียน
409
2016-08-24   ด่วนที่สุด รายงานหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
357
2016-08-23   สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วันฟ้าใส ปีการศึกษา 2559
183
2016-08-23   มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯครั้งที่1/2559
149
2016-08-23   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รับหนังสื่อนิสัยรักการอ่าน
354
2016-08-23   รายชื่อผู้อบรมคัดกรองเด็กพิการ 26 - 27 สิงหาคม 2559
345
2016-08-22   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
171
2016-08-22   สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วันฟ้าใส ปีการศึกษา 2559”
224
2016-08-19   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมการสร้างข้อสอบแบบอัตนัย
484
2016-08-19   ประชาสัมพันธ์ทุนการอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ
151
2016-08-16   แจ้งช่องทางการเข้าชม การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conferrence
253
2016-08-16   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง SAR
481
2016-08-16   แจ้งสถานที่สอบแข่งขันคำถามสารานุกรมไทย
246
2016-08-15   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับศึกษาธิการภาค
214
2016-08-15   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับศึกษาธิการภาค
151
2016-08-11   ประกาศแก้ไขการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครุผู้ช่วย
1378
2016-08-10   ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ
382
2016-08-10   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
188
2016-08-10   การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ
480
2016-08-10   การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
275
2016-08-09   แจ้งรับเกียรติบัตรครูที่เข้าร่วมประชุม การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษา
190
2016-08-09   ประชาสัมพันธ์สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
125
2016-08-09   การขยายเวลาการรับสมัครประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์พระราชทาน
111
2016-08-09   "แจ้งเลื่อนการอบรม และให้ตรวจรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการ"
348
2016-08-08   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
1375
2016-08-05   แจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
411
2016-08-05   เลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนในฝัน
270
2016-08-05   แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา(self Assessment Report) :SAR
434
2016-08-05   แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสอบรมครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
187
2016-08-02   ขอเชิญประประธานเครือข่าย ประธานอำเภอประชุม
381
2016-08-02   ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
260
2016-08-02   ประชาสัมพันธ์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
118
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)