ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-07-14   ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุการจัดทำสื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูชั้น ป.3-.4
403
2016-07-14   เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตร STEM Education:Teaching and Learning และศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ
438
2016-07-14   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไปรับเกียรติบัตรภาษาอังฤกษ
328
2016-07-13   แจ้งโรงเรียนที่ได้รับสื่อ “ยาเสพติด” และสื่อการสอน "เล่นล้อมรัก"
396
2016-07-13   ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฯ
191
2016-07-13   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
175
2016-07-11   ย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
1051
2016-07-11   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙
334
2016-07-11   การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
251
2016-07-11   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ
195
2016-07-11   ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัครการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
120
2016-07-08   เลื่อนการอบรมทำสืื่อประกอบการจัดกิจกรรมทางภาษา และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
379
2016-07-08   ขอเลื่อนการรรับบันทึกรักการอ่าน
447
2016-07-07   แจ้งทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลด่วน(นโยบายทวิศึกษา และDLIT)
846
2016-07-07   ผลการสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ศธจ.นครสวรรค์
3037
2016-07-07   การรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
337
2016-07-05   การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2559
652
2016-07-05   แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียกรอกผลการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
543
2016-07-05   แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านและการแก้โจทย์ปัญหา
182
2016-07-05   รายชื่อโรงเรียนที่พัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฯ
473
2016-07-05   ปฏิทินประเมินโรงเรียนสุจริต 10 % ปี 2559 (แก้ไข)
322
2016-07-05   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
163
2016-07-05   การขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559
429
2016-07-04   แจ้งรับเกียรติบัตรที่แก้ไขครูผู้สอนระดับปฐมวัย เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
248
2016-07-04   การประเมินประกันคุณภาพภายนอก
443
2016-07-04   ตรวจสอบโรงเรียนเป็นโรคมือ เท้่า ปาก
219
2016-07-01   ปฏิทินการออกรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครสวรรค์ เขต 1
480
2016-07-01   ประกาศการสอบแข่งขันเืพ่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ฯ (เพิ่มเติม)
759
2016-07-01   ประชาสัมพันธ์ "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559"
553
2016-06-30   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual Training)
269
2016-06-29   แจ้งรับเกียรติบัตรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่แก้ไข
231
2016-06-29   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
390
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)