ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-08-02   ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Nakhonsawan Robobot Contest 2016
102
2016-07-29   ให้ ผอ.รร.เตรียมการเพื่อร่วมประชุม ผอ.รร. 1 สค.59
780
2016-07-29   โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
268
2016-07-29   แจ้งรายละเอียดและหัวข้อการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค
279
2016-07-28   แจ้งเจ้าหน้าที่เขตและผู้บริหารสำนักงานเขตทุกท่านกรอกข้อมูลEGA
352
2016-07-28   ประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559
313
2016-07-27   ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยครั้งที่ 22
260
2016-07-27   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 5
203
2016-07-26   ขอเรียนเชิญคณะครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
481
2016-07-25   ประชาสัมพันธ์และส่งข้าราชการเข้าอบรมด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
420
2016-07-22   การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค
669
2016-07-22   แจ้งยกเลิกการอบการจัดทำสื่อ
470
2016-07-22   แจ้งโรงเรียนที่กรอกข้อผิด กรอกใหม่ด้วยครับ(รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์)
434
2016-07-21   การแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
185
2016-07-21   เพลงเต้นฮูล่าฮูป(ฝากส่งให้ อ.ชุมแสง)
220
2016-07-21   แจ้งผลกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ด่วน
407
2016-07-21   แจ้งโรงเรียนที่สังบันทึกการอ่านของสพป.นว.1
394
2016-07-17   เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
586
2016-07-16   แนะนํา asean curriculum sourcebook - สำนักวิชาการ ฯ
250
2016-07-15   กำหนดการการนิเทศการสอนครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559
216
2016-07-15   ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส่งอาหารเสริมนม
188
2016-07-15   การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
230
2016-07-15   เชิญประชุมโครงการโรงเรียนในฝัน สำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันฯ
445
2016-07-15   การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค
525
2016-07-15   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์
119
2016-07-15   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
271
2016-07-15   การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
147
2016-07-15   ให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนติดตั้งแอพระบบG-Chatเพื่อรองรับระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์
633
2016-07-15   ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ด่วน
424
2016-07-14   ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุการจัดทำสื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูชั้น ป.3-.4
409
2016-07-14   เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตร STEM Education:Teaching and Learning และศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ
444
2016-07-14   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไปรับเกียรติบัตรภาษาอังฤกษ
334
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)