ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-03-23   การจัดงานมหกรรมทางวิชาการ
567
2016-03-21   ยกเลิก การบรรยาย "2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)"
478
2016-03-21   แผนผังแสดงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในวันที่ 24 มีค.59
526
2016-03-17   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ 1 ปี 2559
1187
2016-03-17   บัญชีรายชื่อข้าราชกาาครู เข้่าร่วมโครงการ"การพัฒนาการสอนพลศึกษาสำหรับครูระดับประถมศึกษาที่ไม่มีวุฒิ"
478
2016-03-17   ด่วน รับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านเขากะลา
444
2016-03-16   แจ้งปัญหาการใช้งาน internet สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
368
2016-03-16   การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559
566
2016-03-15   เรื่องส่งผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ชั้น ป.1
563
2016-03-15   รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
661
2016-03-15   ปฏิทินการประเมินผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทีมที่ ๑
473
2016-03-15   เชิญรับรางวัลเกียรติยศครูผู้มีจิตอาสา ที่ปฏิยัติงานในสถานศึกษาโดยไม่รับค่าตอบแทน
581
2016-03-15   การอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
685
2016-03-14   เรื่องการสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
691
2016-03-14   แจ้งโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารประกอบการประเมินภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ครบถ้วน
681
2016-03-11   โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2559
607
2016-03-09   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ ๘
442
2016-03-09   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
769
2016-03-08   การตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อขอใชข้อสอบสำรอง ชั้น ป.3 (NT)
500
2016-03-08   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์
387
2016-03-08   โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2559
868
2016-03-07   การตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อของนร.ชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส
322
2016-03-07   แจ้งให้โรงเรียนเตรียมโปรแกรม Powerpoint เพื่อรองรับการประเมินทักษะการสือสาร ภอ.ฯ
685
2016-03-07   การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองฯ
841
2016-03-06   ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของสมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 57
643
2016-03-06   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องลายรดน้ำประยุกต์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปะ
477
2016-03-03   แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และชั้น ม.1และม.2 ปีกศษ.2558
2076
2016-03-02   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
527
2016-03-01   รายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
919
2016-03-01   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : 2559
348
2016-02-29   ส่งใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นฯ ครั้งที่ 1
531
2016-02-29   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
579
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)