ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-06-29   ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
194
2016-06-29   การตรวจสอบการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
184
2016-06-29   ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ
116
2016-06-29   การรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
259
2016-06-29   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
873
2016-06-28   แจ้งรายชื่อเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
377
2016-06-28   บัญชีผู้ได้รับอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ
713
2016-06-28   ขอข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ 16 โรงเรียน
535
2016-06-28   ขอความอนุเคราะห์ ให้ท่านกรอกข้อมูล นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
576
2016-06-28   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยครู ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์
282
2016-06-27   รายงานการอ่านเขียน ครั้งที่ 1 ในระบบ e-MES
417
2016-06-24   ประกาศสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ครูผู้ช่วยฯ
1543
2016-06-23   การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน ครั้งที่ 1
683
2016-06-22   การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
512
2016-06-22   การจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec)
508
2016-06-21   ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้ช่วยครู ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์
530
2016-06-21   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
403
2016-06-20   ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
707
2016-06-17   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดัาบผู้ทรงคุณวุฒิ
368
2016-06-17   ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
501
2016-06-16   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์ฯ
334
2016-06-14   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
530
2016-06-14   การอบรมพัฒนาุบุคลากรภาครัฐในภาคเหนือ
488
2016-06-14   การแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง ระบบ DMC (10 มิ.ย.59)
505
2016-06-13   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม"เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา"
329
2016-06-13   การประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
344
2016-06-13   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
644
2016-06-13   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 18
172
2016-06-13   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
179
2016-06-10   กำหนดการรับสมัครโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
369
2016-06-10   การจัดทำนักเรียนรายบุคคล ระบบ DMC (10 มิ.ย59) กรณีซ้ำซ้อน
654
2016-06-09   เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
538
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)