ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
22
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-02-10   แก้ไขสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/2559
494
2016-02-09   ติดตามข้อมูล ในระบบ e-MES อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
619
2016-02-09   ตารางการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของโรงเรียนเครือข่ายที่2 อำเภอชุมแสง
213
2016-02-09   ตารางการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของโรงเรียนเครือข่ายที่2 อำเภอชุมแสง
186
2016-02-09   สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอบรมฯในการเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและเชี่ยวชาญ
313
2016-02-09   ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดสพฐ.
210
2016-02-09   การส่ง Best
374
2016-02-08   ติดตามการจัดทำหนังสือ (Good Practies) โดยด่วน
698
2016-02-08   แจ้งใบสมัครและเกณฑ์การประกวดห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมฯ
289
2016-02-08   ประชาสัมพันธ์โครงการครูอาสมัครสอนภาษาไทย
292
2016-02-05   ประชาสัมพันธ์
447
2016-02-05   การพิมพ์กระดาษคำตอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
567
2016-02-05   การพิมพ์กระดาษคำตอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
251
2016-02-04   ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1
665
2016-02-04   ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ป
400
2016-02-04   เชิญครู/โรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
481
2016-02-04   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษชั้น ป.3
553
2016-02-02   เลื่อนการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่ายเรื่องการจัดค่ายยกระดับผล O-NET
475
2016-02-01   โอนค่าตอบแทนกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์450._
325
2016-02-01   ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย(๑๗ เครือข่าย)เรื่องการจัดค่ายยกระดับผล O-NET
338
2016-02-01   การรายงานข้อมูลการอ่าน การเขียนทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
1199
2016-02-01   ตอบแบบสอบถามเกณฑ์การประกวดด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
853
2016-02-01   เกณฑ์การประเมินสำหรับคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก) สพฐ.
288
2016-02-01   การรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน สพฐ.
302
2016-02-01   ใบสมัครโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ส่งใบสมัครภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2559)
1536
2016-02-01   รับสมัครโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตำบลละ 1 โรงเรียน
756
2016-01-29   แจ้งกำหนดการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
637
2016-01-28   แจ้งกำหนดการพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
194
2016-01-27   การชี้แจงกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558
687
2016-01-27   สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.นว.๑ ประจำปี ๒๕๕๙
412
2016-01-25   แผงรูป ใบรายชือ นักกรีฑา วิ่งเปี้ยว
561
2016-01-25   เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี
704
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)