ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-06-29   การรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
263
2016-06-29   ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
878
2016-06-28   แจ้งรายชื่อเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
381
2016-06-28   บัญชีผู้ได้รับอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ
717
2016-06-28   ขอข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ 16 โรงเรียน
541
2016-06-28   ขอความอนุเคราะห์ ให้ท่านกรอกข้อมูล นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
580
2016-06-28   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยครู ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์
286
2016-06-27   รายงานการอ่านเขียน ครั้งที่ 1 ในระบบ e-MES
421
2016-06-24   ประกาศสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ครูผู้ช่วยฯ
1548
2016-06-23   การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียน ครั้งที่ 1
688
2016-06-22   การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
517
2016-06-22   การจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec)
513
2016-06-21   ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้ช่วยครู ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์
534
2016-06-21   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
406
2016-06-20   ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
712
2016-06-17   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดัาบผู้ทรงคุณวุฒิ
372
2016-06-17   ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
504
2016-06-16   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์ฯ
338
2016-06-14   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
534
2016-06-14   การอบรมพัฒนาุบุคลากรภาครัฐในภาคเหนือ
494
2016-06-14   การแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครอง ระบบ DMC (10 มิ.ย.59)
509
2016-06-13   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม"เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา"
333
2016-06-13   การประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
348
2016-06-13   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
647
2016-06-13   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 18
176
2016-06-13   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
183
2016-06-10   กำหนดการรับสมัครโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
372
2016-06-10   การจัดทำนักเรียนรายบุคคล ระบบ DMC (10 มิ.ย59) กรณีซ้ำซ้อน
659
2016-06-09   เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
543
2016-06-09   การมอบเกียรติบัตร NT, O-NET
693
2016-06-08   ้เชิญชวนสวมใ่ส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
484
2016-06-08   การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ วันที่ 11 มิ.ย.59
605
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)