ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-06-09   การมอบเกียรติบัตร NT, O-NET
689
2016-06-08   ้เชิญชวนสวมใ่ส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
480
2016-06-08   การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ วันที่ 11 มิ.ย.59
600
2016-06-08   เชิญประชุมกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
408
2016-06-08   กรอกข้อมูลตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
389
2016-06-08   ขอเบิกค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2558
389
2016-06-08   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์ฯ
339
2016-06-06   รายละเอียดค่าดำเนินการจัดทำข้อสอบกลาง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2
525
2016-06-06   การประกวด “ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน”
647
2016-06-03   เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จัดหาสือ สำหรับการจัดการเรียนรู้ BBL 2559
545
2016-06-03   รายชื่อผู้เดินทางไปประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
427
2016-06-02   แก้ไขเกณฑ์การประกวดแข่งขันภาษาไทย ภาคผนวก ข กลอนสี่
559
2016-06-02   ประกาศมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
567
2016-06-02   แจ้งโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วม รายงานข้อมูลในโปรแกรมSET
1564
2016-06-01   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่องรายชื่อ ผู้่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
748
2016-06-01   บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
547
2016-06-01   การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
519
2016-05-31   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
227
2016-05-31   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา teacher Research Awards
207
2016-05-31   ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
331
2016-05-30   แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้กายใจ ค่ายโครงงานคุณธรรมและค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2559
405
2016-05-30   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
388
2016-05-30   การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
410
2016-05-27   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ฯ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
580
2016-05-27   การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
483
2016-05-27   ขอเชิญผู้บริหาร รร.ประชุมเรื่องการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
587
2016-05-26   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียน
716
2016-05-24   เกณฑ์การประเมินสำหรับคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ บริหารระดังสูง สำนักงานอุดมศึกษา
305
2016-05-24   การใช้ระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์
585
2016-05-23   การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
526
2016-05-23   แจ้งรับเกียรติบัตรฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียน
399
2016-05-19   ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
455
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)