ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-05-18   โรงเรียนวัดบ้านไร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
732
2016-05-18   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์
633
2016-05-18   โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ
556
2016-05-18   การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1989
2016-05-18   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
494
2016-05-17   ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
728
2016-05-13   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559
301
2016-05-12   ขอเชิญผอ.โรงเรียนและครูที่รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประชุม
743
2016-05-12   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ฟรี
694
2016-05-11   โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีรับสมัครครูอัตรจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
575
2016-05-11   link download นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
436
2016-05-11   ขอเชิญครูวิชาการคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนประชุมวันที่12พค.59
366
2016-05-10   การประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
641
2016-05-10   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
498
2016-05-04   โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
819
2016-05-04   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
698
2016-05-04   การให้ข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ (ว13)
529
2016-05-03   ขอเชิญร่วมงาน "คลองผดุง...สร้างสุข สัญจร นครลำปาง" โดยกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดลำปาง
595
2016-05-03   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
240
2016-05-03   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ
532
2016-05-03   ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด และการประกวดเขียนข้อความภาษาอังกฤษฯ
308
2016-05-02   บริษัทเสริมปัญญาจำกัดประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและ/หรือสังคมศึกษา
672
2016-04-29   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
578
2016-04-28   วิธีขออนุญาตไปราชการ online สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
563
2016-04-28   ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดกลางแดด
660
2016-04-28   ขออนุญาตประชาสัมพันธ%ประกาศรายชื่อผู2ผ3านการเลือกสรรเพื่อเป5นพนักงานราชการทั่วไป
486
2016-04-28   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
493
2016-04-27   แจ้งขั้นตอนการกรอกข้อมูล / ตรวจสอบ โรงเรียนประชารัฐ
1194
2016-04-26   ประกาศโรงเรียนวัดกลางแดด
475
2016-04-25   ประกาศโรงเรียนวัดกลางแดด
1001
2016-04-22   ด่วนที่สุด สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ
589
2016-04-21   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานฯ
948
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 28 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)