ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
26
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
2016-01-25   เกณฑ์การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์
458
2016-01-22   ตารางการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.นว.๑ ประจำปี ๒๕๕๙
681
2016-01-20   เลื่อนการประชุมโครงการคุณธรรม
739
2016-01-15   ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม
828
2016-01-14   แจ้งอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำสื่อประกอบการจัดกิจกรรมทางภาษาของครูปฐมวัย"
284
2016-01-14   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
847
2016-01-14   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตำแหน่งศึกษานิเทศก์
758
2016-01-13   ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ถวิล กันเผือก สามีคุณครูสมบัติ ผดุงชาติ
663
2016-01-13   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ2559
1230
2016-01-13   ขอเชิญคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
298
2016-01-13   สำรวจบ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
493
2016-01-12   บัญชีรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับมอบรางวัลฯ ในงานวันครู
716
2016-01-12   ให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2559 ค่าปรับปรุงสนามกีฬา
1051
2016-01-11   องค์ประกอบการพิจารณาให้ค่าคะแนน ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.นว.1 พ.ศ.2559
897
2016-01-08  
159
2016-01-07   เชิญครูวิชาการทุกโรงเรียนประชุม
818
2016-01-07   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย ในศตวรรษที่ 21 ด้วย"สะเต็มศึกษา"
769
2016-01-07   ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
791
2016-01-06   แจ้งครูที่เป็นกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
577
2016-01-06   แผนการนิเทศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 อำเภอเก้าเลี้ยว
673
2016-01-06   แผนการนิเทศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 อำเภอชุมแสง
689
2016-01-06   ขอประชาสัมพันธ์ตและแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
306
2016-01-06   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
346
2016-01-05   เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
490
2016-01-05   การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
961
2016-01-04   ลิงค์ ข่าวด่วน ปี 2558
858
2016-01-04   ลิงค์ e-office ปี 2558
1398
จำนวนข่าว : 27 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 28 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)