ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
100
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
63
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
200
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
117
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-05-18   การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1993
2016-05-18   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
498
2016-05-17   ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
733
2016-05-13   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559
305
2016-05-12   ขอเชิญผอ.โรงเรียนและครูที่รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประชุม
747
2016-05-12   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ฟรี
698
2016-05-11   โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีรับสมัครครูอัตรจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
580
2016-05-11   link download นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
440
2016-05-11   ขอเชิญครูวิชาการคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนประชุมวันที่12พค.59
370
2016-05-10   การประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
645
2016-05-10   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
502
2016-05-04   โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
824
2016-05-04   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
703
2016-05-04   การให้ข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ (ว13)
535
2016-05-03   ขอเชิญร่วมงาน "คลองผดุง...สร้างสุข สัญจร นครลำปาง" โดยกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดลำปาง
600
2016-05-03   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
245
2016-05-03   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ
537
2016-05-03   ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด และการประกวดเขียนข้อความภาษาอังกฤษฯ
313
2016-05-02   บริษัทเสริมปัญญาจำกัดประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและ/หรือสังคมศึกษา
677
2016-04-29   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
583
2016-04-28   วิธีขออนุญาตไปราชการ online สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
568
2016-04-28   ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดกลางแดด
666
2016-04-28   ขออนุญาตประชาสัมพันธ%ประกาศรายชื่อผู2ผ3านการเลือกสรรเพื่อเป5นพนักงานราชการทั่วไป
491
2016-04-28   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
498
2016-04-27   แจ้งขั้นตอนการกรอกข้อมูล / ตรวจสอบ โรงเรียนประชารัฐ
1200
2016-04-26   ประกาศโรงเรียนวัดกลางแดด
480
2016-04-25   ประกาศโรงเรียนวัดกลางแดด
1006
2016-04-22   ด่วนที่สุด สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ
593
2016-04-21   ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานฯ
955
2016-04-21   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตำแหน่งศึกษานิเทศก์
709
2016-04-21   ส่งรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน
460
2016-04-20   ขออภัยในความไม่สะดวกในเรื่องเว็บไซใไ
258
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] 29 [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)