ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-03-16   แจ้งปัญหาการใช้งาน internet สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
375
2016-03-16   การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559
573
2016-03-15   เรื่องส่งผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ชั้น ป.1
571
2016-03-15   รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
669
2016-03-15   ปฏิทินการประเมินผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทีมที่ ๑
481
2016-03-15   เชิญรับรางวัลเกียรติยศครูผู้มีจิตอาสา ที่ปฏิยัติงานในสถานศึกษาโดยไม่รับค่าตอบแทน
588
2016-03-15   การอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
692
2016-03-14   เรื่องการสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
698
2016-03-14   แจ้งโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารประกอบการประเมินภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ครบถ้วน
688
2016-03-11   โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2559
614
2016-03-09   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ ๘
449
2016-03-09   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
776
2016-03-08   การตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อขอใชข้อสอบสำรอง ชั้น ป.3 (NT)
507
2016-03-08   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์
394
2016-03-08   โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2559
874
2016-03-07   การตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อของนร.ชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส
329
2016-03-07   แจ้งให้โรงเรียนเตรียมโปรแกรม Powerpoint เพื่อรองรับการประเมินทักษะการสือสาร ภอ.ฯ
692
2016-03-07   การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองฯ
848
2016-03-06   ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของสมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 57
650
2016-03-06   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องลายรดน้ำประยุกต์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปะ
484
2016-03-03   แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และชั้น ม.1และม.2 ปีกศษ.2558
2087
2016-03-02   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
534
2016-03-01   รายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
925
2016-03-01   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : 2559
355
2016-02-29   ส่งใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นฯ ครั้งที่ 1
538
2016-02-29   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
585
2016-02-29   แจ้งกำหนดการรับ-ส่งเครื่องมือระเมินภาษาอังกฤษ ป.3 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
750
2016-02-29   แจ้งครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน ทุกโีรงเรียนให้ส่งแบบประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย
881
2016-02-29   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
567
2016-02-26   มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯครั้งที่1/2559
318
2016-02-26   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
599
2016-02-26   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัญฑิตศึกษาฯ
336
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)