ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
99
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
62
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
198
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-04-18   ประกาศโรงเรียนวัดหนองหมู่ สพป. นว. เขต1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1124
2016-04-18   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กที่
673
2016-04-11   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
792
2016-04-08   รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์
987
2016-04-07   ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
677
2016-04-05   การรับใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
303
2016-04-05   แจ้งโรงเรียนรายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
968
2016-04-04   รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาขอย้ายและคำร้องขอย้ายฯ
448
2016-04-04   โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลรับสมัครพนักงานราชการ
1141
2016-04-01   การพัฒนาครูแกนนำคณิตศาสตร์ 2559
769
2016-04-01   สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน
761
2016-03-31   ขีดจำกัดล่าง คะแนน O-NET
999
2016-03-31   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET 57 และ 58
825
2016-03-31   เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
564
2016-03-30   ประกาศตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
552
2016-03-29   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559
404
2016-03-29   ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม O-NET 58 ชั้น ป.6 และ ม.3
916
2016-03-28   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559
381
2016-03-28   โครงการปฏิบัติภาวนา ฝึกสติเรียนรู้กายใจสำหรับครูและบุคลากร 2559
718
2016-03-28   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559
387
2016-03-25   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขึ้นพื้นฐาน O-NET
935
2016-03-24   แจ้งครูที่เป็นเจ้าของผลงานBest pratices
538
2016-03-24   ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งแบบสอบถาม
449
2016-03-23   การจัดงานมหกรรมทางวิชาการ
579
2016-03-21   ยกเลิก การบรรยาย "2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)"
494
2016-03-21   แผนผังแสดงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในวันที่ 24 มีค.59
538
2016-03-17   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ 1 ปี 2559
1201
2016-03-17   บัญชีรายชื่อข้าราชกาาครู เข้่าร่วมโครงการ"การพัฒนาการสอนพลศึกษาสำหรับครูระดับประถมศึกษาที่ไม่มีวุฒิ"
490
2016-03-17   ด่วน รับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านเขากะลา
457
2016-03-16   แจ้งปัญหาการใช้งาน internet สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
381
2016-03-16   การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559
580
2016-03-15   เรื่องส่งผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ชั้น ป.1
577
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)