ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2017-10-16   ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งทีมนักเรียนร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา "กล้าใหม่ ใฝ่รู้"
93
2017-10-11   ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246
2017-10-06   นครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 34 อัตรา
7038
2017-10-06   การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
292
2017-10-06   การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
128
2017-10-03   ด่วนที่สุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนวัดนากลาง
96
2017-10-02   การอบรม"การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)" ประจำปี 2560
338
2017-09-27   ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
143
2017-09-27   รายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2562
104
2017-09-27   การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11ศูนย์จ.ลพบุรี
202
2017-09-27   การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11ศูนย์จ.พิษณุโลก
171
2017-09-27   เปลี่ยนแปลงการอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
782
2017-09-26   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอบรู้โภชนาการ เสริมทักษะปฐมพยาบาล สร้างความปลอดภัยฯ"
177
2017-09-21   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
439
2017-09-21   ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
253
2017-09-21   ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน เทอม 1/2560
169
2017-09-14   เผยแพร่ชุดสื่อคิดเลขในใจ
346
2017-09-14   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
277
2017-09-14   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับ 1
154
2017-09-11   การติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (School Mis)
360
2017-09-11   การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
5487
2017-09-07   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
425
2017-09-07   การบันทึกข้อมูลผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2559
150
2017-09-06   เชิญประชุมVideo Conferenceขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพWork Experience นร.ชั้นม.3
133
2017-09-05   แจ้งผลกระทบจากปรากฏการณ์ Sun Outage
241
2017-09-04   ขอให้โรงเรียนมารับเกียรติบัตรการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
355
2017-09-04   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"
92
2017-09-04   ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งผลสอบคิดเลขในใจภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
208
2017-09-04   การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
178
2017-08-30   ประกาศรายชื่อผู้สอบ ผอ.สพท.ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์ประเมิน ภาค ค
351
2017-08-28   แจ้งรายการกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(กลุ่มสาระต่างประเทศ)
325
2017-08-28   แจ้งโรงเรียนให้รายงานผลการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามข้อเน้นย้ำของฯพณฯนายกรัฐมนตรี
264
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)