ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2018-04-03   ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม
71
2018-04-02   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย)
107
2018-04-01   ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งธุรการ
654
2018-03-30   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา จำนวน 2 อัตรา
147
2018-03-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร. โครงการคืนครูให้นักเรียน
505
2018-03-27   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
474
2018-03-27   ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
211
2018-03-22   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
308
2018-03-21   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ
228
2018-03-21   ขอยกเลิกหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนฯ
153
2018-03-21   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 และ สพป.ลำปาง เขต 2
55
2018-03-21   การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2561
49
2018-03-21   โรงเรียนที่ยังไม่ได้เบิกค่าตอบแทนในการนำนักเรียนชั้น ป.6 ไปสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
124
2018-03-21   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (เอกปฐมวัย)
125
2018-03-16   ฟรี ครุศาสตร์ ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 2 หลักสูตร
220
2018-03-16   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
958
2018-03-16   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
47
2018-03-15   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.น่าน และอุบลราชธานี เขต 1
60
2018-03-13   เรื่องการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบความสำเร็จกลุ่มสาระภาษาไทย ป
99
2018-03-13   ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018
92
2018-03-13   โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติฯ
46
2018-03-09   รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอ.ในระดับภูมิภาค
185
2018-03-09   การกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
406
2018-03-09   ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 ของบริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด
60
2018-03-05   การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
297
2018-03-05   ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
369
2018-03-02   โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
164
2018-02-28   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณฯ
91
2018-02-26   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
74
2018-02-22   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสนวนาเชิงวิชาการ"เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างฯ
156
2018-02-22   การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก
90
2018-02-22   โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
93
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)