ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2016-02-25   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559
688
2016-02-25   การจัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๕๘
567
2016-02-24   การรับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
557
2016-02-24   การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ
912
2016-02-24   การนิเทศโรงเรียน
800
2016-02-23   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
449
2016-02-23   การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายน้้มีคำตอบ ตอน"สพฐ.เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559"
431
2016-02-19   ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559
706
2016-02-19   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์
611
2016-02-19   โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง
650
2016-02-19   ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถ โดดเด่น
751
2016-02-18   ขอเชิญประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
254
2016-02-18   บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET 58 (อำเภอพยุหะคีรี)
294
2016-02-18   บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET 58 (อำเภอพยุหะคีรี)
381
2016-02-18   การขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET 58
933
2016-02-17   แก้ไขบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง O-NET 58 (อำเภอโกรกพระ)
638
2016-02-17   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
680
2016-02-17   ขอเชิญชวนจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
487
2016-02-17   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
721
2016-02-17   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสาร กบข. ปี 2558
675
2016-02-16   ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารวมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
328
2016-02-15   การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3 เพื่อทดสอบการสื่อสา่รภาษาอังกฤษ
833
2016-02-15   การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
417
2016-02-12   การประเมินตุณภาพนักเรียนขั้นพื้นฐานจากต้นสังกัด
800
2016-02-12   รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
528
2016-02-11   ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2559
1843
2016-02-10   แก้ไขสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/2559
504
2016-02-09   ติดตามข้อมูล ในระบบ e-MES อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
628
2016-02-09   ตารางการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของโรงเรียนเครือข่ายที่2 อำเภอชุมแสง
221
2016-02-09   ตารางการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ของโรงเรียนเครือข่ายที่2 อำเภอชุมแสง
197
2016-02-09   สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอบรมฯในการเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและเชี่ยวชาญ
321
2016-02-09   ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดสพฐ.
218
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] 31 [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)