ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
99
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
62
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
198
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2018-03-30   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา จำนวน 2 อัตรา
152
2018-03-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร. โครงการคืนครูให้นักเรียน
512
2018-03-27   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
479
2018-03-27   ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
216
2018-03-22   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
312
2018-03-21   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ
233
2018-03-21   ขอยกเลิกหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนฯ
160
2018-03-21   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 และ สพป.ลำปาง เขต 2
59
2018-03-21   การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2561
51
2018-03-21   โรงเรียนที่ยังไม่ได้เบิกค่าตอบแทนในการนำนักเรียนชั้น ป.6 ไปสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
128
2018-03-21   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (เอกปฐมวัย)
128
2018-03-16   ฟรี ครุศาสตร์ ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 2 หลักสูตร
226
2018-03-16   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
962
2018-03-16   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครราชสีมา เขต 2
51
2018-03-15   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมฯ สพป.น่าน และอุบลราชธานี เขต 1
64
2018-03-13   เรื่องการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบความสำเร็จกลุ่มสาระภาษาไทย ป
103
2018-03-13   ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018
96
2018-03-13   โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติฯ
50
2018-03-09   รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอ.ในระดับภูมิภาค
189
2018-03-09   การกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
434
2018-03-09   ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 ของบริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด
64
2018-03-05   การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
302
2018-03-05   ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
379
2018-03-02   โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
168
2018-02-28   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณฯ
95
2018-02-26   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
77
2018-02-22   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสนวนาเชิงวิชาการ"เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างฯ
159
2018-02-22   การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก
105
2018-02-22   โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
99
2018-02-20   การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561
74
2018-02-19   การเบิกเงินค่าตอบแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
94
2018-02-19   การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาฯ (ส่งไฟล์เพิ่มเติมค่ะ)
1482
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)