ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
48
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
22
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2017-08-28   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
167
2017-08-25   ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับจังหวัดนครสวรรค์)
201
2017-08-25   การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
70
2017-08-25   ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
90
2017-08-25   ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ประจำปี 2561
111
2017-08-22   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
288
2017-08-22   ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
190
2017-08-22   แบบนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (หลังการอบรมพัฒนา)
381
2017-08-21   แจ้งรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
146
2017-08-21   ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
364
2017-08-19   ขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ขอให้ใช้ประกาศฯ ฉบับลงวันท
67
2017-08-18   การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
221
2017-08-17   ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครัั้งที่ 4
106
2017-08-17   การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 67 ปี 2560
325
2017-08-16   โรงเรียนวัดหาดเสลาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
97
2017-08-12   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
98
2017-08-11   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
151
2017-08-10   ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
701
2017-08-09   ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET
401
2017-08-08   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Innovative School Summit 2017"
158
2017-08-08   โรงเรียนวัดหาดเสลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
140
2017-08-07   โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2560) ของมูลนิธิโทเรฯ
108
2017-08-07   การรับเกียรติบัตรในวันวชิระภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560
115
2017-08-07   สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
185
2017-08-04   เผยแพร่แบบฝึกการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
349
2017-08-04   แจ้งรับเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมครูปฐมวัย
272
2017-08-03   ประชาสัมพันธ์ “วันวชิระภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560
100
2017-08-02   ร.ร.วัดศาลาแดงประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผุ้สอน
249
2017-08-02   โรงเรียนนครสวรรค์ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
300
2017-08-02   ประกาศผลการแข่งขันทักาะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2560
289
2017-07-31   กำหนดการประเมินโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจำตำบล
373
2017-07-31   แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียน ในฝันและดีประจำตำบล
289
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)