ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
2017-07-31   แจ้งกำหนดการประเมินโรงเรียน ในฝันและดีประจำตำบล
121
2017-07-31   รับสมัครครูคณิตศาสตร์
124
2017-07-31   การจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2560
239
2017-07-30   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3
133
2017-07-27   อาหารว่างและอาหารกลางวันในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษวันที่ 29 - 30 ก.ค. 2560
217
2017-07-26   ความรับผิดชอบ เรื่องยกเลิกการอบรม/สมัครอบรมแต่ไม่ไปอบรม
543
2017-07-26   การส่งผลงานเข้าสมัครโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (ปี2560)
92
2017-07-26   ขอส่งนิทานมดน้อยที่นายกรัฐมนตรีเล่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
148
2017-07-26   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประกวดค้นหาแนวคิด" วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดขยะฯ
93
2017-07-26   การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
158
2017-07-26   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
69
2017-07-26   การติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2559
220
2017-07-25   หลักสูตร fc bayern 12 level kurs
150
2017-07-21   ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
206
2017-07-20   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
173
2017-07-20   ประกาศหัวข้อImpromptu Speechรายชื่อนักเรียนและกำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
561
2017-07-19   แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพ
901
2017-07-18   ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ
75
2017-07-18   ขอเชิญร่วมโครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน"
95
2017-07-18   ประชาสัมพันธ์ โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
85
2017-07-17   รายงานผลโครงการPLCภายใน 19 กค. 60
1095
2017-07-14   ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
253
2017-07-14   ให้ทุกโรงเรียนสรุป โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
372
2017-07-13   การประชุม video conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
48
2017-07-13   การประชุม video conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
182
2017-07-13   ทวงถามการจัดส่งSAR ของโรงเรียน
351
2017-07-12   ขอให้ทุกโรงเรียน จัดส่งแบบประเมินสมรรถนะครู โดยทำหนังสือนำส่งพร้อมแผ่นซีดีรอม ไม่ต้องส่งเป็นpaper
408
2017-07-11   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560
266
2017-07-06   ประกวดการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน
220
2017-07-06   “PTT Inspiration 6 ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6”
112
2017-07-06   ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้่างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
144
2017-07-06   กำหนดการส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ
221
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)