ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2018-02-19   การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมฯ
93
2018-02-19   ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทาน
47
2018-02-19   สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อนำเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา
53
2018-02-19   การเปลี่ยนแปลงการรับข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
168
2018-02-16   แจ้งการรับเครื่องสแกนบัตรประชาชน
112
2018-02-15   ประกาศโรงเรียนวัดสุบรรณาราม รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
105
2018-02-13   การเบิกเงินค่าตอบแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
121
2018-02-09   ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
164
2018-02-08   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักการภารโรง โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษาด้วย
84
2018-02-06   งบประมาณสนับสนุนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ
156
2018-02-02   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
253
2018-02-02   การใช้บริการฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ThaiEdResearch
58
2018-02-02   โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 5
69
2018-02-01   การเบิกเงิน O-NET
388
2018-02-01   ประกาศการสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
64
2018-02-01   ขอเชิญหัวหน้าศูนย์ O-Net ไปประชุมเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน และรับเงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการในศูน
126
2018-02-01   ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักการภารโรง โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
49
2018-01-30   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ตามโครงการครูผู้ทรงฯ
208
2018-01-26   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149
2018-01-26   FC BAYERN WORLD FINAL YOUTH CUP 2018
46
2018-01-24   ประชาสัมพันธ์รับชมการถ่ายทอด "เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์" ย้อนหลัง
51
2018-01-24   โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขันฯ
146
2018-01-23   การอบรมโรงเรียนสุจริตที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน
231
2018-01-22   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือนพนักงานธุรการและพนักงานคอมพิวเตอร์ ฯ
204
2018-01-19   โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ประกาศรับสมัครนักการภารโรง
105
2018-01-19   การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
292
2018-01-19   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ปี พ.ศ.2561
381
2018-01-19   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 61
139
2018-01-19   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า
231
2018-01-19   ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง ศิริราษฎร์สามัคคี
199
2018-01-19   รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย โรงเรียนวัดทัพชุมพล
108
2018-01-18   โครงการห้องเรียนกีฬา
152
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)