ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2017-12-14   แจ้งรายชื่อครูอบรมเป็นวิทยากรโรงเรียนสุจริตระดับปฐมวัย
421
2017-12-14   แจ้งรายชื่อครูอบรมเป็นวิทยากรโรงเรียนสุจริตระดับประถม/มัธยม
400
2017-12-14   จุดบริการงานคุรุสภา ย้ายที่ตั้ง
308
2017-12-14   เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
115
2017-12-13   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
197
2017-12-08   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กรฯ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561
92
2017-12-08   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
439
2017-12-08   มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
77
2017-12-08   รับเงินค่าใช้สอยในการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
172
2017-12-07   ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
136
2017-12-07   แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
90
2017-12-07   การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัด ประจำปี 2561(Sports Hero)
139
2017-12-07   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมจาก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ฯ
215
2017-12-01   ประกาศผลการคัดเลือก
292
2017-11-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
167
2017-11-27   เลื่อนวันจัดงานเลี้ยง 5 ผอ.เขต เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
275
2017-11-24   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค
290
2017-11-22   ขอให้ประธานทุกเครือข่ายรับบัตรงานเลี้ยงฯ
264
2017-11-21   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
134
2017-11-17   สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
274
2017-11-16   การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติGEOINFOTECH 2018 และ 2nd ฯ
120
2017-11-14   ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ
339
2017-11-14   ขอเชิญประชุมประธานอำเภอและปรธานเครือข่ายทุกอำเภอ
249
2017-11-14   เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
117
2017-11-12   รับสมัครครูอัตราจ้าง
333
2017-11-10   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561
144
2017-11-09   รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ
261
2017-11-07   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
129
2017-11-06   สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
348
2017-11-06   สถานที่แข่งขันงานสิลปหั
65
2017-11-03   การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.
216
2017-11-03   โรงเรียนวัดท่าโก อ.พยุหะคีรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
362
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)