ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
100
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
63
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
200
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2018-01-17   การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
131
2018-01-17   เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561
129
2018-01-12   ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานธุรการและคอมพิวเตอร์
285
2018-01-11   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ปี 2561
395
2018-01-10   ประกาศโรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
185
2018-01-10   โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
159
2018-01-06   กรอกข้อมูลการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2561
388
2018-01-06   ประกาศโรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้สอน
121
2018-01-05   การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์
141
2018-01-05   ทำสัญญาเช่า internet
377
2018-01-04   กิจกรรม MILO Sports Development Program in Schools
107
2018-01-04   การจัดห้องสอบของสนามสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560
282
2018-01-04   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
102
2018-01-03   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา
90
2017-12-29   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายเดือนพนักงานธุรการและคอมพิวเตอร์
231
2017-12-29   แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อไปรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา
260
2017-12-29   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.2561
116
2017-12-28   ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ฯ
98
2017-12-28   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
146
2017-12-28   มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
254
2017-12-28   ขอเชิญประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
91
2017-12-28   การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
142
2017-12-25   กรุณากรอกข้อมูล ผอ.รร.ผู้เข้าร่วมปนะชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนท์
362
2017-12-22   ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตด่วน
248
2017-12-22   รับสมัครครูอัตราจ้าง
146
2017-12-19   ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19
105
2017-12-19   ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปี 2561
99
2017-12-18   สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics สำหรับสื่อสารองค์กรฯ
97
2017-12-15   โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพ.ศ.2561
157
2017-12-14   แจ้งรายชื่อครูอบรมเป็นวิทยากรโรงเรียนสุจริตระดับปฐมวัย
425
2017-12-14   แจ้งรายชื่อครูอบรมเป็นวิทยากรโรงเรียนสุจริตระดับประถม/มัธยม
405
2017-12-14   จุดบริการงานคุรุสภา ย้ายที่ตั้ง
324
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)