ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
122
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
26
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
14
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
2017-07-05   การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก
1874
2017-07-05   เชิญครูธุรการทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมการลงทะเบียนระบบการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ
287
2017-07-03   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นรถไปศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
326
2017-06-28   ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
193
2017-06-27   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ
405
2017-06-27   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "สราญรมย์ การต่างประเทศของประชาชน"
68
2017-06-27   ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 และเครื่องบินกระดาษพับฯ ครั้งที่ 14
85
2017-06-27   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิต "ซึมเศร้า เราคุยกันได้"
111
2017-06-27   โครงการ มาสเตอร์อาร์ต มาสเตอร์ซีรี่ย์ ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2
113
2017-06-23   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล
171
2017-06-21   บริจาคสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ Thailand 4.0
395
2017-06-21   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
455
2017-06-21   ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
220
2017-06-21   กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ปี 2560
173
2017-06-20   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อยทรู"
113
2017-06-20   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
88
2017-06-20   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “รีโว่ คัพ 2517”
111
2017-06-16   จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
131
2017-06-16   ประกาศสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ โครงการ "คลินิกวอลเล่ยบอล เพื่อเยาวชนวัยใส ใส่ในสุขภาพ ปี ๓"
124
2017-06-16   แจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑาสำหรับเด็ก
94
2017-06-16   แจ้งสถานที่จอดรถในวันประชุมระบบการประเมินแนวใหม่ (วันที่ 21 - 22 มิ.ย. 60)
266
2017-06-14   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐
247
2017-06-13   การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38 ค (2)ตำแหน่งทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการฯ สังกัด สพฐ.
230
2017-06-13   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมระบบการประเมินแนวใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา
290
2017-06-12   การจัดส่งรายงาน SAR ของโรงเรียน
466
2017-06-09   ปรับปรุงแก้ไขกำหนดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2560
322
2017-06-08   ขอเปลี่่ยนแปลงตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ปีงบประมาณ 2560
445
2017-06-08   เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 41 ปี 2560
185
2017-06-08   ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) ปีงบประมาณ 2560
381
2017-06-07   ประกาศชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นรองศึกษาธิการจังหวัด รายงานตัว 12 มิถุนายนนี้่
236
2017-06-07   การอบรมกีฬาวู้ดบอล(T-License) ประจำปี ๒๕๖๐
135
2017-06-06   แจ้งกำหนดการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรร์นักเรียน 2560
140
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)