ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2017-11-02   แก้ไขคำสั่งที่ 484/2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
319
2017-11-02   แจ้งครูที่พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
377
2017-11-01   แก้ไขสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
251
2017-11-01   ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
146
2017-10-31   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการแข่งขันดนตรีสากลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ล่่าสุด)
161
2017-10-31   เลื่อน การประเมินออนไลน์โรงเรียนสุจริต
190
2017-10-30   โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน
1724
2017-10-30   เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการแข่งขันดนตรี (สากล) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
119
2017-10-30   สถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
397
2017-10-27   แจ้งเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
65
2017-10-27   กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
102
2017-10-25   โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
117
2017-10-24   แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้าย คำสั่ง 484/2560
363
2017-10-24   ขอเชิญผู้ที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
141
2017-10-24   แจ้งปรับปรุงแก้ไขบัญชีแนบท้าย คำสั่งที่ 484/2560
280
2017-10-24   ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
219
2017-10-20   ตารางการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
421
2017-10-20   แจ้งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ปี 2560 ครั้งที่ 67
172
2017-10-19   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
336
2017-10-19   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
299
2017-10-18   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการฯ พ.ศ.2561
146
2017-10-17   ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19
84
2017-10-17   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
60
2017-10-17   ขอเชิญชวนส่งประกาศคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จ.นครสวรรค์ 9 ธันวาคม 2560
74
2017-10-17   กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
240
2017-10-16   การเบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2560
404
2017-10-16   ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งทีมนักเรียนร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา "กล้าใหม่ ใฝ่รู้"
100
2017-10-11   ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์
253
2017-10-06   นครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 34 อัตรา
7045
2017-10-06   การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
298
2017-10-06   การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
136
2017-10-03   ด่วนที่สุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนวัดนากลาง
103
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)