ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-12-14   เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
121
2017-12-13   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
200
2017-12-08   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กรฯ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561
97
2017-12-08   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
442
2017-12-08   มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
83
2017-12-08   รับเงินค่าใช้สอยในการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
177
2017-12-07   ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
140
2017-12-07   แจ้งกำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
94
2017-12-07   การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัด ประจำปี 2561(Sports Hero)
144
2017-12-07   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมจาก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ฯ
221
2017-12-01   ประกาศผลการคัดเลือก
296
2017-11-29   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
170
2017-11-27   เลื่อนวันจัดงานเลี้ยง 5 ผอ.เขต เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
278
2017-11-24   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค
293
2017-11-22   ขอให้ประธานทุกเครือข่ายรับบัตรงานเลี้ยงฯ
268
2017-11-21   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
137
2017-11-17   สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
285
2017-11-16   การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติGEOINFOTECH 2018 และ 2nd ฯ
126
2017-11-14   ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ
343
2017-11-14   ขอเชิญประชุมประธานอำเภอและปรธานเครือข่ายทุกอำเภอ
254
2017-11-14   เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
123
2017-11-12   รับสมัครครูอัตราจ้าง
337
2017-11-10   โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561
148
2017-11-09   รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบลที่ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ
265
2017-11-07   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
134
2017-11-06   สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
353
2017-11-06   สถานที่แข่งขันงานสิลปหั
69
2017-11-03   การแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อยสพฐ.
221
2017-11-03   โรงเรียนวัดท่าโก อ.พยุหะคีรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
365
2017-11-02   แก้ไขคำสั่งที่ 484/2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
325
2017-11-02   แจ้งครูที่พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
381
2017-11-01   แก้ไขสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
255
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)