ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01280   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
47
01279   เปิดรับสมัครแล้ว... กิจกรรม วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14
24
01276   แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับสมัครและแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2518"
34
01271   โครงการพัฒนาครูใหม่ (ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
247
01270   ขอเสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
214
01269   การทำประชาพิจารณ์ เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย
152
01266   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ รับสมัครอัตราจ้าง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
40
01260   โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทิชชิ่งทอยส์"
83
01259   แจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
290
01258   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ 19
64
01257   ขอเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์
93
01253   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
128
2017-10-02   การอบรม"การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)" ประจำปี 2560
346
2017-09-27   ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
150
2017-09-27   รายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2562
112
2017-09-27   การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11ศูนย์จ.ลพบุรี
212
2017-09-27   การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11ศูนย์จ.พิษณุโลก
183
2017-09-27   เปลี่ยนแปลงการอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
789
2017-09-26   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอบรู้โภชนาการ เสริมทักษะปฐมพยาบาล สร้างความปลอดภัยฯ"
184
2017-09-21   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
447
2017-09-21   ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
291
2017-09-21   ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน เทอม 1/2560
175
2017-09-14   เผยแพร่ชุดสื่อคิดเลขในใจ
354
2017-09-14   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
289
2017-09-14   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับ 1
162
2017-09-11   การติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (School Mis)
367
2017-09-11   การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
5713
2017-09-07   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
432
2017-09-07   การบันทึกข้อมูลผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2559
159
2017-09-06   เชิญประชุมVideo Conferenceขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพWork Experience นร.ชั้นม.3
140
2017-09-05   แจ้งผลกระทบจากปรากฏการณ์ Sun Outage
251
2017-09-04   ขอให้โรงเรียนมารับเกียรติบัตรการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
364
2017-09-04   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"
100
2017-09-04   ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งผลสอบคิดเลขในใจภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
216
2017-09-04   การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
185
2017-08-30   ประกาศรายชื่อผู้สอบ ผอ.สพท.ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์ประเมิน ภาค ค
359
2017-08-28   แจ้งรายการกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(กลุ่มสาระต่างประเทศ)
335
2017-08-28   แจ้งโรงเรียนให้รายงานผลการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามข้อเน้นย้ำของฯพณฯนายกรัฐมนตรี
272
2017-08-28   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
175
2017-08-25   ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับจังหวัดนครสวรรค์)
209
2017-08-25   การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
77
2017-08-25   ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
98
2017-08-25   ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ประจำปี 2561
118
2017-08-22   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
295
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)