ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-11-01   ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท
149
2017-10-31   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการแข่งขันดนตรีสากลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ล่่าสุด)
166
2017-10-31   เลื่อน การประเมินออนไลน์โรงเรียนสุจริต
195
2017-10-30   โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน
1729
2017-10-30   เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการแข่งขันดนตรี (สากล) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
124
2017-10-30   สถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
401
2017-10-27   แจ้งเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
69
2017-10-27   กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
107
2017-10-25   โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
122
2017-10-24   แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้าย คำสั่ง 484/2560
368
2017-10-24   ขอเชิญผู้ที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
146
2017-10-24   แจ้งปรับปรุงแก้ไขบัญชีแนบท้าย คำสั่งที่ 484/2560
284
2017-10-24   ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
223
2017-10-20   ตารางการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
426
2017-10-20   แจ้งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ปี 2560 ครั้งที่ 67
183
2017-10-19   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
340
2017-10-19   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
303
2017-10-18   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการฯ พ.ศ.2561
150
2017-10-17   ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19
88
2017-10-17   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
64
2017-10-17   ขอเชิญชวนส่งประกาศคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จ.นครสวรรค์ 9 ธันวาคม 2560
78
2017-10-17   กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
244
2017-10-16   การเบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2560
408
2017-10-16   ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งทีมนักเรียนร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา "กล้าใหม่ ใฝ่รู้"
104
2017-10-11   ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์
258
2017-10-06   นครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว อัตรา 34 อัตรา
7050
2017-10-06   การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
302
2017-10-06   การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
141
2017-10-03   ด่วนที่สุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนวัดนากลาง
108
2017-10-02   การอบรม"การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)" ประจำปี 2560
350
2017-09-27   ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
155
2017-09-27   รายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2562
116
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)