ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2017-03-28   ด่วนที่สุด สำรวจความพึงพอใจ ผลการดำเนินของ กศจ.นครสวรรค์
155
2017-03-28   รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
662
2017-03-28   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
163
2017-03-28   แจ้งกำหนดการประชุม PLC 30 - 31 มีนาคม 2560
200
2017-03-27   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Summer Camp
177
2017-03-23   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผูู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นฯ
2155
2017-03-23   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ ๙
97
2017-03-23   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
97
2017-03-22   ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
3007
2017-03-17   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
252
2017-03-16   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลันทา สาธารณรัฐอินเดีย ปีการศึกษา 2560
162
2017-03-15   ขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้รายงานผลการทดสอบวัดความสามารถด้านคิดเลขในใจ ม.1-3
664
2017-03-14   กติกาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียน 2560
516
2017-03-13   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
245
2017-03-13   แจ้งครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งรายงานการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในโครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
250
2017-03-13   ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ สพฐ.
150
2017-03-12   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครูขั้นวิกฤติ
412
2017-03-10   แจ้งให้โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบรายงานผลการคิดเลขในใจป1-6
271
2017-03-10   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาฯ
171
2017-03-07   ระเบียบกติกา ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียน
298
2017-03-07   การส่งแบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง
348
2017-03-06   กำหนดการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ทีมที1
317
2017-03-06   เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมประชุมและเลื่อนกำหนดวันประชุมฯ
356
2017-03-03   ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อรายงานผลการคิดเลขในใจชั้นป1-6
373
2017-03-03   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560
1798
2017-03-03   เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
460
2017-03-02   ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในโครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
232
2017-03-01   รับสมัครครูอนุบาล...โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา
252
2017-03-01   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
102
2017-03-01   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ
484
2017-02-26   เพลงประกวดเต้นฮูลาฮูป การแข่งขันกีฬานักเรียน 2560
169
2017-02-25   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
507
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)