มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

รายละเอียดข่าว

ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กตามรายชื่อ ติดต่อขอรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ได้ที่ กลุ่มงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ตึก 1 ห้อง ICT เดิม

....ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง....
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : นิเทศ ติดตาม และประเมินผล [2017-12-28] mail not show 183.88.144.87