ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ฯ

รายละเอียดข่าว

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน : การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" (Instructional Leadersship : driving for professional learning community) ในวันศูกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น
โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email:nicci.kku@gmail.com Website:http://sites.google.com/view/nicci2018kku โทรศัพท์:+66-6-5317-5463 (for English) , 082-1511294 (สำหรับภาษาไทย) ตามรายละเอียดดังแนบ

...ศน.วันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ...
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2017-12-28] mail not show 183.88.144.87