การจัดห้องสอบของสนามสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว

สพป.นครสวรรคื เขต 1 ได้กำหนดสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23 สนามสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารดังแนบ และสพฐ.ได้จัดห้องสอบทางระบบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบกำหนดห้องสอบตามที่กำหนดให้ในระบบ NT Access ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

..ศน.วันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ..
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-01-04] mail not show 183.89.120.242