กิจกรรม MILO Sports Development Program in Schools

รายละเอียดข่าว

ด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลต์ ตราเนสท์เล่ ไมโล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม MILO Sports Development Program in Schools โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กไทย ตั้งแต่อายุ ๗ – ๑๒ ปี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ หากโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก และมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [2018-01-04] mail not show 183.89.120.242