ทำสัญญาเช่า internet

รายละเอียดข่าว

โรงเรียนสามารถทำสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับทางผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในพื้นที่ของท่านได้เลย โดยใช้เงินงบประมาณทางการศึกษาของโรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่มี สัญญาณของ Uninet อยู่แล้วให้ใช้จาก Uninet เท่านั้น หากใช้งานไม่ได้หรือความเร็วไม่เพียงพอ ให้ทำหนังสือแจ้งมายัง ศูนย์ ICT สพป.นว.1 หรือนายสุรเดช น้อยจันทร์ โทร.0918389993
โรงเรียนใดมีข้อคำตอบหรือข้อสงสัย ในการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน สามารถส่งข้อคำถามมายัง ศูนย์ ICT สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา วันที่ 15.00 น. เนื่องจากวันนี้จะมีการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์จาก สพฐ.เพื่อสอบถามปัญหาเรื่องนี้นะครับ กรุณาส่งข้อคำถามมาทางไลน์ วรุตตม์ พวงสมบัติ 0817071277 หรือ id : menziva

เสนอข่าวโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [2018-01-05] โทรศัพท์ : 0918389993 mail not show 183.89.122.14