การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดข่าว


ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ โดย สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดเปิดรับสมัครการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-12 มกราคม 2561 และ
ประชุมทีมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ สนง.การการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมที่ส่งเอกสาร
หลักฐานนักกีฬาไม่ครบ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน

รุ่นอายุนักกีฬา
1. รุ่นอายุ 12 ปี โดยเกิดในปี พ.ศ. 2549
2. รุ่นอายุ 14 ปี โดยเกิดในปี พ.ศ. 2547
3. รุ่นอายุ 16 ปี โดยเกิดในปี พ.ศ. 2545
4. รุ่นอายุ 18 ปี โดยเกิดในปี พ.ศ. 2543
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โทร. โทรสาร 0-5688-3356

เสนอข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [2018-01-05] mail not show 183.89.122.14