กรอกข้อมูลการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2561

รายละเอียดข่าว

ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูล การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมรนี้https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fPhLSGhHmdLqKRuBPGvoQOyS85RABXc-_MRIFGYM-s8/edit?usp=sharing

เสนอข่าวโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [2018-01-06] mail not show 171.5.90.248