เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง โดยคำนึงถึงหลัก 3 R : Reduce Reuse Recycle เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
สพป.นว.1 ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจส่งใบสมัคร ไฟล์คลิปวิดีโอ
พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดฯ ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ (ชั้น 2) 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในเดือนมิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สิ่งแวดล้อม โทร. 056-224635 และ 088-2720133

...ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง...
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-01-17] mail not show 183.89.120.227