รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (เอกปฐมวัย)

รายละเอียดข่าว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
วุฒิปริญญาตรี (เอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : วัดทัพชุมพล [2018-03-21] โทรศัพท์ : โทร. 095 – 6162355/ 097-4459494 mail not show 106.0.170.174