แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม Boot Camp รุ่น 16 (ศูนย์อบรมจังหวัดพิษณุโลก)

รายละเอียดข่าว

สพป.นว.1 ขอแจ้งผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการอบรม Boot Camp รุ่น 16 (จำนวน 26 คน) เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 6 ตึก AUA ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04073/1155 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดังแนบ

...ศน.สุทิศา เลาธนไพบูลย์...
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-04-03] mail not show 183.89.123.88