การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียระดับม.ปลายฯ

รายละเอียดข่าว

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีพ.ศ.2561 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามรายละเอียดดังแนบ
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-04-04] mail not show 183.89.122.27