ประกาศผลการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จฯ

รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีพ.ศ.2561 ตามรายละเอียดดังแนบ

..ศน.ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์..
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-04-09] mail not show 183.89.124.45