การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดข่าว

ด้วย มูลนิธิสมเด็จพพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือในพระราชนิพนธ์ฯ และหนังสือนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 4 "วรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และออกจำหน่ายเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หนังสือวรรณคดีไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หนึ่งชุดมี 2 เล่ม ราคาชุดละ 990.- บาท มูลนิธิฯ เห็นว่าหนังสือชุดนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ 6 อย่างครบถ้วน จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
ในการนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ขอแนะนำในการจัดซื้อหนังสือดังกล่าว และหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มอื่นๆ ตามรายการดังแนบ โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทร.02-2803581 ต่อ 671 , 677 โดยตรง

.ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง..
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-04-09] mail not show 183.89.124.45