ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2

รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และสระแก้ว เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และสระแก้ว เขต 2 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อได้ทราบถึงเจตจำนงที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

..ศน.สุรเดช น้อยจันทร์..
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-04-10] mail not show 183.89.124.45