รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาลหรือข้าราชครูประเภทอื่น

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล [2018-04-10] โทรศัพท์ : 0-5622-2530 ต่อ 205 mail not show 183.89.122.83